De nieuwe ARBOCATALOGUS voor de uitvaartzorg, nu beschikbaar!

Eind 2008 is door werkgeverspartijen gestart met de ontwikkeling van een Arbocatalogus voor de uitvaartzorg. Het doel was een Arbocatalogus te maken waarin de meest relevante risico’s worden benoemd en waarin een zo getrouw mogelijk beeld gegeven wordt van bruikbare arbobeleidsregels, goede praktijken, leidraden, maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of...