Nieuwe commissie ziet toe op goed bestuur bij bedrijven

Nieuwsbericht | 11-12-2013 Een nieuwe commissie gaat de naleving van de Nederlandse code voor goed bestuur controleren. Deze zogeheten ‘monitoring commissie corporate governance code’ zet het werk voort van de commissies Frijns en Streppel. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag aan de Tweede Kamer. 'Goed bestuur in het bedrijfsleven...

Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2014

Het minimumloon wordt per 1 januari 2014 verhoogd met 0,53%. Dit komt neer op bijna 8 euro per maand bij een volledig dienstverband voor een werknemer vanaf 23 jaar. Het volledige overzicht van de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon vindt u hier in tabelvorm. Wettelijk bruto...

Consultatie wijziging Wet bekostiging financieel toezicht

  TOEZICHT – De voorgestelde wijzigingen in de Wet bekostiging financieel toezicht zijn ter consultatie gelegd. De Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) dient op een aantal punten te worden gewijzigd. Directe aanleiding hiervoor is het voornemen, vastgelegd in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van 29 oktober 2012, tot afschaffing van de...

Sofinummer verdwijnt

  REGELGEVING – Wie een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet diens burgerservicenummer (BSN) opnemen in de loonadministratie. Heeft deze (buitenlandse) werknemer geen BSN, dan moet hij een sofinummer aanvragen bij de Belastingdienst. De werknemer moet het sofinummer persoonlijk afhalen bij een belastingkantoor. Het is mogelijk een afspraak te maken...

DNB eist betere kwartaalrapportages van verzekeraars

DNB vindt dat verzekeraars hun kwartaalrapportages moeten verbeteren. De toezichthouder vergeleek de laatste kwartaalstaten van de afgelopen vier jaar met de jaarstaten. "Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel en grote verschillen zijn tussen deze kwartaalstaten en de jaarstaten. DNB vindt dat de kwaliteit van de kwartaalrapportage omhoog...

Aanvaard een erfenis niet zonder meer

Erfgenamen doen er erg verstandig aan om een erfenis altijd beneficiair te aanvaarden, doen ze dat niet dan kunnen ze in grote problemen komen. De rechtbank in Den Bosch deed vorige week uitspraak in een zaak tussen een bank en een deurwaarder die door de bank was gevraagd om een...

Postbezorging in de maand december

Ook rond de feestdagen in december bezorgt PostNL uw rouwpost graag op tijd. Voor een optimale bezorging in deze periode vragen ze uw hulp bij het aanleveren van uw rouwpost. Voorzorgsmaatregelen Gezien de kans op vuurwerkschade en de vermenging met de kerstpost raden ze u sterk af om gebruik te...

AFM presenteert Handboek Online Dienstverlening

FINANCIËLE DIENSTVERLENING – De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een Handboek Online Dienstverlening uitgebracht. Volgens de toezichthouder moeten financiële dienstverleners het document vooral als een oproep zien om te onderzoeken hoe ze online nog beter op de behoefte van hun klant kunnen inspelen. Steeds meer consumenten regelen hun financiële zaken...

Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten

Betrouwbare en integere bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een integere financiële sector. De toezichthouders roepen financiële ondernemingen en bestuurders en commissarissen op om relevante feiten over hun betrouwbaarheid te melden. Het gaat in ieder geval om strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en 'overige antecedenten'. Voorbeelden van 'overige antecedenten' zijn:...