Maandelijks Archieven juli 2013

22 jul

Uitspraak van de ombudsman

NieuwsWith 0 comments

Klacht 0000: Geen rekening gehouden met verzekering bij andere organisatie 20-07-2013 Klacht Ondernemer niet voldoende rekening gehouden met het feit dat de overledene door politie naar uitvaartcentrum was gebracht. Daar werd niet naar bestaande verzekering gevraagd, maar dezelfde dag de verzorging en regeling van de uitvaart besproken. Ondernemer had moeten onderzoeken of en waar de

Lees Verder
18 jul

Mogelijkheid crematorium in Hardenberg onderzocht

NieuwsWith 0 comments

De Universiteit Twente (UT) in Enschede is bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van een crematorium in de gemeente Hardenberg of een andere locatie in het Vechtdal. Het onderzoek is een initiatief van Birgit Rusken, voormalig coördinator van hospice ’t Huis aan de Vecht en wordt breed gesteund door de gemeente Hardenberg. “Maatschappelijke betrokkenheid

Lees Verder
12 jul

NieuwsWith 0 comments

De AFM heeft 2 juli 2013 het eerder aangekondigde visiedocument ‘Dienstverlening op maat’ gepubliceerd. Het document is volgens de toezichthouder bedoeld als startschot voor een dialoog met financieel dienstverleners over wat passend advies is. In het document wordt aan de hand van drie principes en een aantal voorbeelden aangegeven op welke manier een adviseur zijn

Lees Verder
11 jul

Uitvaartverzekeraars leggen uitvaartwensen vast

NieuwsWith 0 comments

Uitvaartverzekeraars hebben afgesproken dat de uitvaartwensen worden geïnventariseerd en vastgelegd, ten behoeve van de informatieverstrekking aan nabestaanden bij overlijden, en ook als basis voor adviesgesprekken. Hiermee wordt geborgd dat nabestaanden een uitvaart kunnen regelen die goed aansluit bij wat is verzekerd. De registratie heeft betrekking op uitvaartwensen die onderdeel uitmaken van het directe verzekeringsadvies door

Lees Verder
11 jul

Toetsingsgesprek is niet vrijblijvend

NieuwsWith 0 comments

Kandidaat-bestuurders en -commissarissen van verzekeraars moeten een toetsingsgesprek voeren bij DNB. Als ze in dat gesprek niet overtuigend hun geschiktheid kunnen aantonen, houdt DNB de benoeming tegen. ‘Wie zijn functie serieus neemt, moet zich bewust zijn van het belang van dit gesprek’, zegt AnneMarie Smit, afdelingshoofd Expertisecentrum Toetsingen. Diepgaand Niet elke bestuurder of commissaris onderkent

Lees Verder
11 jul

Uitvaartpolis oversluiten misleiding?

NieuwsWith 0 comments

De AFM constateert een toenemend aantal meldingen van consumenten die het advies krijgen om hun bestaande uitvaartpolis over te sluiten. Uit de meldingen blijkt volgens de toezichthouder dat hier mogelijk sprake is van misleiding. De AFM doet onderzoek naar een aantal adviseurs en bemiddelaars in uitvaartverzekeringen. MoRe Financieel Advies B.V. en Unique Verzekeringen B.V. zijn

Lees Verder
11 jul

Acquisitiefraude identiteitsgegevens

NieuwsWith 0 comments

Partij doet zich voor als KvK Er gaat een frauduleuze mailing rond waarbij een partij zich voordoet als de Kamer van Koophandel en vraagt om kopieën van legitimatiebewijzen van eigenaren en vennoten van ondernemingen. De Kamer van Koophandel benadrukt met klem dat deze brief niet van hen afkomstig is en vraagt ondernemers extreem alert te

Lees Verder
03 jul

Plannen voor bouw nieuw crematorium in gemeente Hoogeveen

NieuwsWith 0 comments

De Drentse gemeente Hoogeveen heeft een aanbesteding gehouden voor het beheer en de bouw van een nieuw crematorium met uitvaartcentrum op de binnen de gemeentegrenzen gelegen begraafplaats Zevenberg. Er zijn geen concrete inschrijvingen ingediend, maar een aantal uitvaartondernemingen heeft wel aangegeven het crematorium met uitvaartcentrum onder gepaste voorwaarden te willen bouwen, zo meldt de gemeente. 

Lees Verder
01 jul

Rouwpost wordt ook op maandag bezorgd

NieuwsWith 0 comments

Donderdag 27 juni 2013 is in de tweede kamer een besluit ten aanzien van het afschaffen van de maandagbezorging in de tweede kamer genomen. Situatie is dat bij stemming in de tweede kamer over afschaffen van de maandagbezorging ook een amendement is aangenomen waarin staat dat er op zondag geen post gecollecteerd hoeft te worden.

Lees Verder