Mr. M.E.T. Schellekens nieuwe ombudsman uitvaartwezen

Door het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen is mevrouw mr. M.E.T. Schellekens per 15 december 2014 benoemd tot ombudsman. “Wij zijn zeer verheugd dat wij mevrouw Schellekens bereid hebben gevonden om deze belangrijke functie te aanvaarden,” aldus bestuursvoorzitter dr. R. Seldenrijk. “Het opvolgen van een icoon als Gerrit Morren...

80% Groningers wordt gecremeerd na overlijden

Het crematiepercentage in de stad Groningen ligt ver boven het landelijke gemiddelde van 61%. Maar liefst 80% van de inwoners van de stad Groningen wordt na overlijden gecremeerd. De lokale omroep OOG TV is op onderzoek uitgegaan om er achter te komen waarom het crematiepercentage zo hoog is. Zou het...

Vakblad Uitvaart heeft nieuwe vormgeving

Deze week verschijnt het novembernummer van Vakblad Uitvaart in een volledig nieuwe vormgeving. Naast de vernieuwde ‘look en feel’ is ook de redactionele inhoud aangepast met onder meer nieuwe rubrieken. De ontwikkelingen op het gebied van ondernemen, arbeid en productinnovaties staan daarbij nog meer centraal. Nieuwe rubrieken In de rubriek...

Gemeenten moeten steeds vaker een uitvaart betalen

Gemeenten draaien steeds vaker op voor de kosten van een begrafenis of crematie. Zij zijn verplicht een uitvaart te betalen als de overledene geen geld heeft en de familie niet kan of wil betalen. Wanneer iemand overlijdt, moet hij binnen 6 dagen worden begraven of gecremeerd. In zo'n 70% van de...

Twee klachten behandeld door de ombudsman

De ombudsman van het Klachteninstituut Uitvaartwezen heeft twee klachten behandeld  (klacht 2014/34 en 2014/41) en hierover uitspraak gedaan. Koffietafel (2014/34) Voorafgaand aan de uitvaart waren een paar zaken niet geheel foutloos verlopen, maar direct en afdoende door ondernemer hersteld. De uitvaart zelf verliep geheel naar de wens van de nabestaanden....

Bestuurder Wft-vereniging en DNB

Zoals bij u bekend zijn er onlangs gesprekken geweest met DNB en met een afvaardiging van het Ministerie van Financiën. Uit deze gesprekken is het volgende voorstel naar voren gekomen. Graag willen wij dat wanneer één van uw bestuursleden een oproep krijgt voor een gesprek met DNB wij hiervan tijdig...

De werkkostenregeling

Alle verenigingen hebben mogelijk vragen rondom de werkkostenregeling. Deze regeling van onbelaste kostenvergoedingen wordt op 1 januari aanstaande verplicht. Naast de verenigingen, die direct personeel in dienst hebben, zijn er eveneens verenigingen met overeenkomsten, welke nijgen naar een arbeidsverhouding, dit gezien een feitelijk aanwezige gezag relatie. Veelal zijn deze verhoudingen...

Wetsvoorstel: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling van arbeidsrelatie zzp’er  

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de...