Ruim 10 procent minder sterfte door milde winter

In het eerste kwartaal van 2014 overleden 35 duizend personen. Dat zijn er 4,6 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2013 en2,6 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2012. De daling van de sterfte valt samen met een relatief milde winter en slechts een lichte griepepidemie. Onder meer de griepepidemieën in 2012 en...

Branche gaat € 40 mln meer betalen voor toezicht

Vanuit het principe ‘de sector profiteert zelf van goed toezicht’ wordt de jaarlijkse overheidsbijdrage aan het financieel toezicht per 1 januari 2015 afgeschaft. Dat levert de overheid een besparing van € 40 mln op. Bovendien zullen boetes en dwangsommen niet langer volledig terugvloeien naar de sector, maar vanaf € 2,5...

Verantwoord besturen

Joanne Kellermann was 15 mei jongstleden de keynote speaker op het 16de PBM Symposium, dat dit jaar Verantwoord Besturen als thema had. Zij besprak in haar speech wat verantwoord besturen volgens haar inhield en benadrukte hoe essentieel die bestuursvorm was voor het herstel van vertrouwen. Lees haar speech.      

Gebruik klantgegevens moet veilig en in het belang van de klant zijn

Banken en verzekeraars moeten zich afvragen of het gebruik van klantgegevens in het belang van de klant is. Ook moeten zij zich afvragen of zij de veiligheid van de klantgegevens kunnen waarborgen. Dat zei AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren woensdag in de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek ‘gebruik klantgegevens door banken’. De...

Veel oude uitvaartpolissen nooit uitgekeerd

Oude uitvaartpolissen die Nederlandse consumenten jaren geleden afgesloten hebben, vertegenwoordigen nog steeds een waarde. Veel Nederlanders weten dit niet, waardoor de oude polissen nooit uitgekeerd worden. Consumentenprogramma Kassa besteedde zaterdag jongstleden 10 mei aandacht aan de kwestie. In de uitzending van het televisieprogramma werd een casus uitgelicht betreffende een oude...

komt er een CAO voor de gehele uitvaartbranche?

Op 27 mei zullen de eerste gesprekken tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen plaatsvinden om te komen tot één enkele cao voor de gehele uitvaartbranche. De samenwerkende uitvaartorganisaties Nardus bespeuren een duidelijke beweging binnen de sector die het samenvoegen van de op dit moment nog van elkaar gescheiden cao uitvaartverzorging en de...

Vakexamen uitvaartbranche belangrijk voor consumenten

Onderzoek Stichting Keurmerk Uitvaartzorg onder 50 plussers Consumenten hechten grote waarde aan gekwalificeerd personeel in de uitvaartbranche. Meer dan de helft van de ouderen krijgt het liefst te maken met een uitvaartverzorger die in het bezit is van een vakdiploma. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. De...