Maandelijks Archieven juni 2014

30 jun

Zaterdag 28 juni 2014 vond in Nijkerk de algemene vergadering van Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties, plaats.

Nieuws, , Reacties zijn uitgeschakeld

De leden stelden de nieuwe statuten vast, waarmede er een nieuwe bestuursvorm werd gerealiseerd. De voorzitters van de regionale koepels treden toe tot het Algemeen Bestuur en nemen alle taken in de interne communicatie naar de achterban voor hun rekening. De lijnen naar de individuele uitvaartverenigingen zijn daardoor korter en kunnen veel beter worden benut.

Lees Verder
25 jun

De ombudsman van het Klachteninstituut Uitvaartwezen heeft een klacht behandeld  (klacht 2014/24) en hierover uitspraak gedaan.

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Bij het opstellen van de kostenbegroting had de ondernemer met twee uitkeringen van verzekeringen ‘onder voorbehoud’ rekening gehouden. Achteraf bleek echter dat er slechts sprake was van één geldige verzekering, zodat het door klager te betalen bedrag hoger uitviel. Klager was van mening dat de ondernemer beter had moeten controleren of de polissen inderdaad betrekking

Lees Verder
19 jun

Onderhandelingen CAO uitvaartbranche in volle gang

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Op 10 juni 2014 zijn werkgevers en vakbonden in vervolggesprek gegaan om te komen tot één enkele collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de gehele uitvaartbranche. Was het eerste gesprek vooral procedureel, deze tweede onderhandelingsronde is benut om inhoudelijk de wederzijdse visies te delen. Van beide kanten is benadrukt dat de intentie er daadwerkelijk is om die

Lees Verder
11 jun

Verantwoord besturen

NieuwsbriefWith 0 comments

Joanne Kellermann was op 15 mei jongsleden de keynote speaker op het 16de PBM Symposium, dat dit jaar Verantwoord Besturen als thema had. Zij besprak in haar speech wat verantwoord besturen volgens haar inhield en benadrukte hoe essentieel die bestuursvorm was voor het herstel van vertrouwen. Lees hier haar speech.

Lees Verder
11 jun

Bestuurdersaansprakelijkheid

NieuwsbriefWith 0 comments

In samenspraak met EQ Financiële Diensten zijn er al een aantal op maat gemaakte producten ontwikkelt voor Nardus leden. Zo is er een product voor de pensioenen van uw werknemers, voor de salarisadministratie en een pakket voor alle inkomensverzekeringen (ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA), arbodienstverlening). Zo is er ook een passende oplossing voor de bestuurdersaansprakelijkheid. Onderstaand treft

Lees Verder
11 jun

Algemene Ledenvergadering Nardus

NieuwsbriefWith 0 comments

Op zaterdag 28 juni 2014 wordt de algemene vergadering gehouden van 10.00 – 12.00 uur in “De Schakel” te Nijkerk. De uitvaartverenigingen die lid zijn van een Bond of Federatie zijn ook van harte uitgenodigd om als toehoorder deze vergadering bij te wonen. U hebt inmiddels allemaal de agenda kunnen lezen op de website of

Lees Verder
11 jun

Nardus personeelsPakket

NieuwsbriefWith 0 comments

In samenspraak met EQ Financiële Diensten zijn er al een aantal op maat gemaakte producten ontwikkeld voor Nardus leden. Zo is er een product voor de pensioenen van uw werknemers, voor de salarisadministratie en voor de bestuurdersaansprakelijkheid. Er is ook een pakket voor alle inkomensverzekeringen (ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA en IVA), arbodienstverlening)). Wilt u alle

Lees Verder