De ombudsman van het Klachteninstituut Uitvaartwezen heeft een klacht behandeld  (klacht 2014/24) en hierover uitspraak gedaan.

Bij het opstellen van de kostenbegroting had de ondernemer met twee uitkeringen van verzekeringen ‘onder voorbehoud’ rekening gehouden. Achteraf bleek echter dat er slechts sprake was van één geldige verzekering, zodat het door klager te betalen bedrag hoger uitviel. Klager was van mening dat de ondernemer beter had moeten controleren...

Onderhandelingen CAO uitvaartbranche in volle gang

Op 10 juni 2014 zijn werkgevers en vakbonden in vervolggesprek gegaan om te komen tot één enkele collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de gehele uitvaartbranche. Was het eerste gesprek vooral procedureel, deze tweede onderhandelingsronde is benut om inhoudelijk de wederzijdse visies te delen. Van beide kanten is benadrukt dat de intentie...

Verantwoord besturen

Joanne Kellermann was op 15 mei jongsleden de keynote speaker op het 16de PBM Symposium, dat dit jaar Verantwoord Besturen als thema had. Zij besprak in haar speech wat verantwoord besturen volgens haar inhield en benadrukte hoe essentieel die bestuursvorm was voor het herstel van vertrouwen. Lees hier haar speech.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In samenspraak met EQ Financiële Diensten zijn er al een aantal op maat gemaakte producten ontwikkelt voor Nardus leden. Zo is er een product voor de pensioenen van uw werknemers, voor de salarisadministratie en een pakket voor alle inkomensverzekeringen (ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA), arbodienstverlening). Zo is er ook een passende oplossing...

Algemene Ledenvergadering Nardus

Op zaterdag 28 juni 2014 wordt de algemene vergadering gehouden van 10.00 – 12.00 uur in “De Schakel” te Nijkerk. De uitvaartverenigingen die lid zijn van een Bond of Federatie zijn ook van harte uitgenodigd om als toehoorder deze vergadering bij te wonen. U hebt inmiddels allemaal de agenda kunnen...

Nardus personeelsPakket

In samenspraak met EQ Financiële Diensten zijn er al een aantal op maat gemaakte producten ontwikkeld voor Nardus leden. Zo is er een product voor de pensioenen van uw werknemers, voor de salarisadministratie en voor de bestuurdersaansprakelijkheid. Er is ook een pakket voor alle inkomensverzekeringen (ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA en...

Nardus heeft brief gezonden naar VNG

Nardus heeft een brief gezonden naar de VNG betreffende de tarieven van de begraafplaatsen. Wij hebben nog geen reactie ontvangen. Wel hebben wij gevraagd aan de leden om deze brief door te zenden naar de Provinciale Gemeenten.