Bestuurder Wft-vereniging en DNB

Zoals bij u bekend zijn er onlangs gesprekken geweest met DNB en met een afvaardiging van het Ministerie van Financiën. Uit deze gesprekken is het volgende voorstel naar voren gekomen. Graag willen wij dat wanneer één van uw bestuursleden een oproep krijgt voor een gesprek met DNB wij hiervan tijdig...

De werkkostenregeling

Alle verenigingen hebben mogelijk vragen rondom de werkkostenregeling. Deze regeling van onbelaste kostenvergoedingen wordt op 1 januari aanstaande verplicht. Naast de verenigingen, die direct personeel in dienst hebben, zijn er eveneens verenigingen met overeenkomsten, welke nijgen naar een arbeidsverhouding, dit gezien een feitelijk aanwezige gezag relatie. Veelal zijn deze verhoudingen...

Wetsvoorstel: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling van arbeidsrelatie zzp’er  

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de...

Uitspraak ombudsman na lage uitkering uitvaartverzekering

Bij het opstellen van de kostenbegroting had de ondernemer met twee uitkeringen van verzekeringen “onder voorbehoud “ rekening gehouden. Achteraf bleek echter dat er slechts sprake was van één geldige verzekering, zodat het door klager te betalen bedrag hoger uitviel. Klager was van mening dat de ondernemer beter had moeten...

Gedragsregels voor uitvaartkistenproducenten bijgewerkt

De bij de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) aangesloten uitvaartkistenproducenten en leveranciers hebben met de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) Gedragsregels Kistencommissie versie 2.1 opgesteld. Ten opzichte van de eerder (in september 2012) gepresenteerde Gedragsregels is de nieuwe versie verder bijgewerkt waardoor deze nog beter bruikbaar is. Door de inzet van...

Kom 2 oktober naar de eerste VTU vakdag

Op initiatief van de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) wordt aanstaande donderdag 2 oktober de éérste VTU Vakdag gehouden in de Evenementenhal Gorinchem. Tijdens dit nieuwe en unieke netwerkevenement kan de bezoeker aansprekende lezingen volgen (van ‘managementgoeroe’ Ben Tiggelaar en Henkjan Smits), maar óók zijn er bedrijfs- en productpresentaties. Op de...