Nardusblad Juli

  Van de bestuurstafel Op 13 juni vond de Algemene Vergadering (AV) plaats. Gelijktijdig hadden we een voorlichtingsdag georganiseerd. Wilt u weten wat er is besproken dan verwijs ik graag naar het conceptverslag. De opkomst voor de voorlichtingsdag was niet erg groot, maar de aanwezigen waren enthousiast. Alle deelnemers ontvangen...

Nardusblad Oktober

  Van de bestuurstafel Wanneer u regelmatig de nieuwsbrief hebt gelezen dan weet u dat er diverse brieven zijn uitgegaan naar het Ministerie van Financiën en hebben er gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van diverse partijen om steun te krijgen om de voorwaarden aan te passen betreffende Solvency II. En dat...

Nardusblad december

  Van de bestuurstafel Het jaar loopt ten einde. Soms gaan er dingen anders dan gepland of gedacht en dat was ook zo bij Nardus. Daarom heeft dit NARDUSblad iets langer op zich laten wachten. Op verzoek heb ik inmiddels behoorlijk wat informatie van de website voor iedereen zichtbaar gemaakt....

In 2014 kwamen 59 meldingen binnen bij de ombudsman

In 2014 kwamen 59 meldingen binnen bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Er lagen nog twee klachten uit 2013 en daarmee kwam het aantal klachten op 61. Vier klachten zijn toegewezen en acht klachten werden afgewezen, dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Hiermee heeft de Ombudsman van de Stichting...

Voorlichtingsdag 13 juni 2015

Het bestuur van Nardus nodigt u van harte uit voor de voorlichtingsdag welke wordt gehouden op zaterdag 13 juni in "de Schakel", Oranjelaan 10 te Nijkerk. De Schakel is zowel met openbaar vervoer als per auto makkelijk te bereiken. In de ochtend is het mogelijk aan twee verschillende onderwerpen deel te...

Bijeenkomst met Postnl

Twee keer per jaar worden de brancheorganisaties uitgenodigd bij Postnl. Samen wordt bekeken hoe de bezorging van de rouwpost verloopt en wat kan worden verbeterd. In de bijlage leest u de excuusbrief die wordt meegezonden wanneer er iets fout gaat met de bezorging. Tevens is de Powerpoint presentatie bijgevoegd. Herstelprocedure...

Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg

­­ “Het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NAVU) vordert gestaag” meldt Matthijs de Gee in de laatste nieuwsrubriek van de BGNU (de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse   Uitvaartondernemingen). De ontwikkeling en uitvoering van het Nationaal Vakexamen is ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Uitvaart (SKU).   Nardus heeft een aantal gesprekken gevoerd met de heer De...

Belasting en (rente) winsten

Daar waar uitvaartverenigingen te maken hebben met het betalen van belasting (VPB) over beleggingswinst kan gebruik worden gemaakt van een rekenmethode op basis van het gemiddelde rendement (rente) over 5 jaar waar eerder een periode ca. 20 jaar van toepassing was.voorwaarde is wel dat de onderliggende beleggingen zijn gewaardeerd op...

Enquête t.b.v. AVV verklaring CAO door Minister van Sociale Zaken

In de komende periode starten de cao-partijen WVNC, BGNU en Nardus een onderzoek dat moet leiden tot algemeen verbindend verklaren van de nieuwe cao uitvaartbranche. De besturen vragen u vriendelijk om uw medewerking. In het verleden hebben we dit ook gedaan met als positieve uitkomst dat de cao Uitvaartbranche voor...