Nardusblad Juli

 

Van de bestuurstafel

Op 13 juni vond de
Algemene Vergadering (AV) plaats. Gelijktijdig hadden we een
voorlichtingsdag georganiseerd. Wilt u weten wat er is besproken dan
verwijs ik graag naar het conceptverslag. De opkomst voor
de voorlichtingsdag was niet erg groot, maar de aanwezigen waren
enthousiast. Alle deelnemers ontvangen deze week een evaluatieformulier.
Met de resultaten hiervan gaan we aan de slag voor de volgende
voorlichtingsdag. Het bestuur van Nardus is van mening dat we hier een
jaarlijks terugkerend gebeuren van moeten maken, met een vaste
datum. 

Peter Buisman is namens Nardus regelmatig in gesprek met de
Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Een van de onderwerpen die hier is
besproken is het feit dat de kosten van de SKU voor de toetsing van het
Keurmerk zo hoog zijn.  De SKU overweegt nu om de NARDUS-leden een
korting aan te bieden van 30%.

Het kantoor is in
verband met vakantie gesloten van 3 augustus tot 24 augustus. Voor
dringende zaken kunt u contact opnemen met de secretaris Jelle Wesselius
en anders stuurt u een mail naar info@nardus.eu
en ik neem na de vakantie contact met u op.

Mocht u met vakantie
gaan dan wens ik u prettige dagen en kom gezond weer terug.

Syta Hammink,
officemanager

 

 

DLE Heino ontvangt de
Nardus gedragscode uitvaartzorg

Op 4 juni vond de
algemene ledenvergadering van de Gelders/Overijssels Bond plaats. De
opkomst was behoorlijk. Enkele leden hadden zich afgemeld. Aan het einde
van de vergadering had ik de eer om aan het bestuur van DLE Heino de
Nardus gedragscode uitvaartzorg uit te reiken.  Het bestuur heeft op
zeer professionele wijze de aanvraag ingediend en de stukken aangeleverd.
Uit alles blijkt dat het bestuur zich goed bewust is waar zij mee bezig
is. Uit de reactie van de bestuursleden kreeg ik te horen dat het een
mooi proces is om samen op te pakken. Hierdoor weet je wat correct is en
waar nog aan moet worden gewerkt. Deze punten komen in het verbeterplan
en kunnen de volgende keer worden getoetst. Op de website laat DLE Heino duidelijk
zien dat zij in het bezit zijn van de Nardus gedragscode uitvaartzorg en
waar zij voor staan.

Syta Hammink,
officemanager

 

Jo van der Sluijs neemt
afscheid

Jo van der Sluijs werd op 13 juni in het zonnetje
gezet en kreeg een oorkonde uitgereikt. Jo heeft jarenlang trouw de
vergaderingen bezocht namens de Limburgse Bond. Maar Jo heeft onlangs
afscheid genomen van de Limburgse Bond en ook van de Voorzorg waar hij de
functie van penningmeester heeft bekleed. Jo was zeer verrast door deze
geste. En bij een oorkonde hoorde natuurlijk ook een bos bloemen.

Syta Hammink

 

Weer een Nardus
gedragscode uitvaartzorg uitgereikt.

Namens DLE Rijnsburg
was penningmeester Dirk van den Hoonaard aanwezig op 13 juni en hij
ontving uit handen van voorzitter Peter Buisman het certificaat en
het muurbordje van de Nardus gedragscode uitvaartzorg. De heer Van den
Hoonaard liet weten dat het bestuur trots is dat in het bezit zijn van de
Nardus gedragscode uitvaartzorg.

Syta Hammink

 

VVD 2e kamerlid VVD op
bezoek in Tolbert.

 Op maandag 29
juni is mevrouw Aukje de Vries 2e Kamerlid VVD op bezoek geweest in de
aula van Tolbert/Leek.

Op 2e Pinksterdag
sprak ik met de overbuurvrouw mevrouw Tanja Haseloop (ex-wethouder VVD in
de gemeente Leek) over mevrouw Aukje de Vries met name over haar
positieve bemoeienis voor de uitvaartverenigingen in verband met
Solvancy II basic.

Mevrouw Tanja Haseloop
zou de week erna naar een VVD congres gaan waar ze mevrouw Aukje de Vries
zou ontmoeten. Ik heb haar gevraagd om mevrouw Aukje de Vries hiervoor
nog even te bedanken.

Dit resulteerde in een
telefoontje op zaterdag 27 juni j.l. of wij maandag wilden kennismaken
met mevrouw Aukje de Vries, omdat zij op maandag 29 juni een werkbezoek
zou brengen aan de provincie Groningen.

Wij hebben afgesproken
om op deze maandag een ‘werk/spreek’ lunch te houden in onze eigen aula.

Vanaf 12.15 tot 13.15
uur hebben we de problematiek van de (echt) kleine verenigingen
doorgenomen en wat daar allemaal in speelt.

Mevrouw Aukje de Vries
was ons zeer erkentelijk voor de uitgebreide uitleg en de
achtergrondinformatie.

 Albert
Berends

 

 

Valt een uitvaartvereniging onder de CAO?

Een vraag die
regelmatig gesteld wordt is: “Valt een uitvaartvereniging onder de
CAO?”

Het antwoord is: JA

• De uitvaartverenigingen vallen allen onder
de werking van de cao.

• Bij eigen dragers is er sprake van
oproepkrachten; er is namelijk sprake van ‘overbrengen’ en ‘transport’ –
echter de beloningen liggen veelal boven de normen van de cao.

• Verenigingen, die werken met een volledige uitbesteding,
hebben geen personeel, maar vallen wel onder de cao mochten ze ooit
personeel krijgen.

Jan R. de Jong