Nardusblad Oktober

 

Van de bestuurstafel

Wanneer u regelmatig de nieuwsbrief hebt gelezen
dan weet u dat er diverse brieven zijn uitgegaan naar het Ministerie van
Financiën en hebben er gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers
van diverse partijen om steun te krijgen om de voorwaarden aan te passen
betreffende Solvency II. En dat is gelukt.  Zo zie je dat je als
Landelijke organisatie invloed kunt hebben in het beleid van de Overheid.

De komende maanden worden er overal in het land algemene
ledenvergaderingen gehouden. De Algemene Vergadering van Nardus staat
gepland voor zaterdag 28 november. Deze vergadering is niet alleen voor
de leden (lees koepels en direct aangesloten leden) te bezoeken, ook
besturen van onderliggende uitvaartverenigingen zijn van harte
uitgenodigd. De agenda van deze vergadering wordt meestal besproken in de
ALV van de koepels. Hierdoor weet het bestuur van de koepel met welk
mandaat zij naar deze vergadering gaan.

Wij zijn verheugd dat Henk Dekker zich beschikbaar heeft gesteld voor een
functie in het DB. Het DB is nog in gesprek met een  mogelijke
kandidaat. Peter Buisman zal tijdens de AV aftreden en Leen van Loosen
stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter. Meer hierover vindt
u in de uitnodiging van de AV.

Wij zijn verheugd dat
wij een nieuw lid mogen verwelkomen. Het is de Onderlinge van 1719. Ze zijn
gevestigd in Haarlem. Kijk voor meer informatie op de website. 

Syta Hammink,

officemanager

 

Met succes bezwaar
gemaakt

Nardus, de
belangenbehartiger voor uitvaart verenigingen zonder winstoogmerk heeft
zich ingezet om de verwachte desastreuze gevolgen die Solvency II Basic
voor haar leden met zich mee zou brengen weg te nemen door bezwaar aan te
tekenen tegen dit toezichtmodel en de vrijstellingsregels hiervoor. De
lokale natura uitvaartverenigingen die onder de Wet Financieel Toezicht
vallen werden door deze nieuwe toezicht regels …

Lees verder

 

Opnameformulieren

Besturen van
uitvaartverenigingen worden geadviseerd gebruik te maken van de
opnameformulieren zoals deze door Nardus zijn opgesteld. Dit is niet
verplicht. U kunt ook zelf opnameformulieren hebben ontworpen, gebaseerd
op uw eigen situatie. Wel bent u dan verplicht de nabestaanden te wijzen
op de algemene voorwaarden uitvaartverzorging (gedeponeerd 30 december
2011). U kunt bij Nardus standaardformulieren bestellen. Deze zijn
standaard …

Lees verder

 

 

Bent u op zoek naar een
nieuw bestuurder?

BoardroomMatch.nl is
de nieuwe vacaturesite voor bestuurs- en toezichthoudende functies bij
organisaties in het maatschappelijk middenveld. Op dit moment staan er 20
vacatures open. Zowel bezoldigd als onbezoldigde vacatures! Wij maken gebruik
van het bestand dat we via Bestuurderscentrum in de afgelopen 10 jaar
hebben opgebouwd. Een niche-markt, maar wel in staat om per maand via al
onze media meer …

Lees verder

 

Kinderboek over de dood
wint Gouden Griffel

Schrijfster Bette
Westera heeft de Gouden Griffel gewonnen, de prijs voor het beste
kinderboek van 2014. Westera krijgt de prijs voor haar
boek Doodgewoon, over de dood en het gemis van overledenen.
Volgens de jury heeft Westera een “schitterende, ongekend rijke
bundel doodslyriek” geschreven. “Deze oogstrelend uitgevoerde
bundel met onsterfelijk mooie gedichten over de dood is een bezit voor
het leven.” Westera …

Lees verder

 

 

Geen nieuwsbrief
ontvangen?

Er bleken een groot aantal bestuurders in ons
bestand die geen nieuwsbrief ontvangen. Dit is nu aangepast. Mocht u geen
bestuurslid meer zijn dan kunt u de nieuwsbrief opzeggen door onderaan de
nieuwsbrief dit aan te geven.

Zijn er bestuurders binnen uw vereniging die de nieuwsbrief niet
ontvangen, laat het ons weten en wij zullen hem of haar toevoegen aan de
lijst.