Adreswijziging SKU

In de adressering van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen  zijn een aantal wijzigingen opgetreden. Post bestemd voor het bestuur dient  gezonden te worden naar Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

Lees verder »

Van de bestuurstafel

Het is alweer februari. Het dagelijks bestuur van Nardus is inmiddels twee keer bijeen geweest en het algemeen bestuur één keer. In de vergaderingen zijn

Lees verder »

VAR verdwijnt in 2016

De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In de tussentijd is er een overgangsregeling. In plaats van een VAR

Lees verder »