Van de bestuurstafel

Afgelopen maand is het dagelijks bestuur bijeen geweest en heeft verdere plannen gemaakt om het jaarplan 2016 te realiseren. Veel wat hierin staat zal zeker op de Nardusdag naar voren komen. Hebt u de datum al in uw agenda gezet? Nog niet, doe het dan nu: 25 juni, Nijkerk. Het...

CAO onderhandelingen afgerond

Op 11 maart is er overeenstemming bereikt over de CAO voor de uitvaartbranche. De definitieve tekst is nog niet beschikbaar, maar de belangrijkste afspraken voor dit moment zijn: De CAO zal gelden van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018. De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden gedurende de...

Eerste exemplaar Uitvaart magazine uitgereikt

Voorzitter Gerrit Hertsenberg van Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe bood vanmiddag het eerste exemplaar aan van het Uitvaart magazine aan Wethouder Lydia Groot. Het is een kennismaking- en informatiemagazine over alles wat met een uitvaart te maken heeft. Het magazine wordt uitgegeven door Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe en wordt in week 14 onder...

Graftrommels in ere hersteld

Graftrommels zijn ronde of ovale, van zink gemaakte trommels die aan de bovenzijde afgedekt zijn met een glasplaat. Sommige mensen vinden ze mooi, anderen totaal niet. De eerste trommels verschenen zo na 1850 op de Nederlandse kerkhoven. In deze trommels werden vaak versieringen gelegd zoals kunstbloemen, rouwlinten of foto's van...