CAO onderhandelingen afgerond

Op 11 maart is er overeenstemming bereikt over de CAO voor de uitvaartbranche. De definitieve tekst is nog niet beschikbaar, maar de belangrijkste afspraken voor dit moment zijn:

De CAO zal gelden van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018.

De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden gedurende de looptijd van de CAO met 3% structureel verhoogd, en wel als volgt:

  • 1,5% per 1 april 2016
  • 1,5% per 1 januari 2017

Werknemers ontvangen gedurende de looptijd van de CAO een eenmalige uitkering ter hoogte van:

  • 0,25% in de maand april 2016

Het uit te keren percentage wordt berekend over 12 maal het bruto maandsalaris (exclusief vakantietoeslag, toeslagen voor werken buiten dag venster, overuren etc.) met als uitgangspunt het bruto maandsalaris van april 2016. Er wordt uitgekeerd aan werknemers die in dienst zijn in de betreffende maand van uitbetaling en wordt berekend naar rato van de deeltijdfactor en de duur van het dienstverband in april 2016 (zie bijlage ‘berekening eenmalige uitkering’).

Wanneer u de voorlopige totale tekst wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat en u ontvangt deze per omgaande.