Graftrommels in ere hersteld

Graftrograftrommelmmels zijn ronde of ovale, van zink gemaakte trommels die aan de bovenzijde afgedekt zijn met een glasplaat. Sommige mensen vinden ze mooi, anderen totaal niet. De eerste trommels verschenen zo na 1850 op de Nederlandse kerkhoven. In deze trommels werden vaak versieringen gelegd zoals kunstbloemen, rouwlinten of foto’s van de overledenen. Echter door de geringe levensduur van het materiaal zijn er in de loop der jaren veel verdwenen, en is het aantal graftrommels in ons land sterk terug gelopen. Waren er ooit tienduizenden in ons land, tegenwoordig zijn er nog maar zevenhonderd van over.

Van die zevenhonderd lagen er op het kerkhof van de Protestantse begraafplaats in Loenen nog totaal elf van deze oudOLYMPUS DIGITAL CAMERAe graftrommels. Sommige waren in een slechte staat, andere zijn in de loop der jaren al eens opgeknapt. Op de Katholieke begraafplaats komen ze in het geheel al niet meer voor, hoewel ze ook daar ooit hebben gelegen.

De Stichting Historie Loenen heeft daarom het plan opgevat om de trommels die er nu nog liggen, te behouden voor de toekomst. Dit kleine stukje cultureel erfgoed op het Loenense kerkhof mag niet verloren gaan. Met behulp van graftrommel deskundige Evert-Jan Halkus uit Twello, die al honderden trommels op diverse begraafplaatsen in ons land heeft gerestaureerd, is de stichting de afgelopen maanden dan ook met een aantal vrijwilligers deze oude trommels weer gaan herstellen, om ze zo te behouden voor de toekomst. Het resultaat mag er zijn.