Van de bestuurstafel

Afgelopen maand is het dagelijks bestuur bijeen geweest en heeft verdere plannen gemaakt om het jaarplan 2016 te realiseren. Veel wat hierin staat zal zeker op de Nardusdag naar voren komen. Hebt u de datum al in uw agenda gezet? Nog niet, doe het dan nu: 25 juni, Nijkerk. Het definitieve programma wordt mogelijk eind april verzonden. Dan kunt u zich ook inschrijven voor de diverse workshops. Nieuw is dat we ook standhouders uitnodigen om zich te presenteren. Hierdoor krijgt de dag nog meer toegevoegde waarde. Daarnaast blijft het elkaar ontmoeten en ervaring uitwisselen van groot belang.
Maar eerst hebben we nog de Algemene Vergadering. Deze wordt gehouden op zaterdag 23 april, eveneens in Nijkerk. De agenda voor deze vergadering is inmiddels naar de leden verzonden en zal zeker bij de ledenvergadering van uw bond worden besproken. de voorjaarsvergadering is altijd een terugblik op het afgelopen jaar. Met andere woorden wat is er gerealiseerd en heeft het bestuur zich gehouden aan de afgesproken begroting.

Er is nog steeds een vacature binnen het dagelijks bestuur. We zijn naarstig op zoek naar iemand die affiniteit heeft met uitvaartfinanciering. Bent u geïnteresseerd in deze functie, neem dan gerust contact op met de voorzitter, Leen van Loosen, of met het secretariaat.

Mede namens de bestuursleden, wens ik u fijne Paasdagen.

Syta Hammink
officemanager