De week van de Begraafplaats

De Week van de Begraafplaats 2016, die van zaterdag 28 mei tot en met zondag 5 juni wordt gehouden, heeft als thema ‘Verborgen tuinen van Nederland’. Veel Nederlanders kennen begraafplaatsen alleen als een plek waar hun dierbaren een laatste rustplaats hebben gevonden. Begraafplaatsen zijn daarnaast ook een oord voor rouwverwerking,...

De ziel van uw vereniging…….

Ooit is de uitvaartvereniging opgericht met het doel de uitvaart van de leden op een zo waardig mogelijke manier te verzorgen volgens de plaatselijke gebruiken en gewoonten. De leden, welke gezamenlijk het hoogste orgaan van de vereniging vormen, hebben destijds besloten om door middel van een periodiek te betalen contributiebedrag...