De algemene leden vergadering van begrafenisvereniging Onstwedde krijgt een verrassend einde

Op 20 april vond de algemene ledenvergadering plaats van begrafenisverenging Onstwedde.  Na afloop werd Wessel Volders in het zonnetje gezet vanwege zijn 40 jaar bestuurslidmaatschap van de vereniging. Daarnaast ontving het bestuur van de vereniging het certificaat van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg.

Op woensdagavond 20 april werd de algemene ledenvergadering gehouden van begrafenisverenging Onstwedde. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd aan haar leden over het afgelopen jaar. Het bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Wessel Volders is penningmeester en zit al 40 jaar in het bestuur van de vereniging.
De andere bestuursleden wilden dit niet zomaar voorbij laten gaan en hadden in het geheim een receptie voor Wessel geregeld. Hiervoor waren natuurlijk zijn vrouw en kinderen uitgenodigd, maar ook enkele medewerkers en directie van DLE Emmen, het bestuur van de Federatie Groningen en de landelijke koepel NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties.

De vergadering was afgelopen en Wessel werd door oud voorzitter Jan Brugge naar een andere zaal gebracht waar de gasten al aanwezig waren. Wessel was zeer verrast. Hij had hier absoluut niet op gerekend, want met 25 jaar hadden ze ook al iets voor hem georganiseerd, dus met 40 jaar zou dit vast niet nogmaals gebeuren. De aanwezige leden en de medewerkers van de uitvaartvereniging sloten zich aan bij het gezelschap, waarna  voorzitter Henk van der Heide het woord nam.
Door hem werd gememoreerd hoe Wessel ooit bij de uitvaartvereniging terecht is gekomen. Dit kon hij vinden door te spitten in oude notulen van de vereniging. Nu 40 jaar later doet Wessel zijn werk als penningmeester nog altijd met veel toewijding. Hij krijgt hiervoor een mooie zonnestoel aangeboden.
Daarna wordt het woord gegeven aan Albert Berends. Hij vertegenwoordigt Nardus en overhandigt Wessel een oorkonde. Wessel is niet alleen actief in de eigen vereniging, maar hij vertegenwoordigt zijn vereniging altijd op de vergaderingen van de Federatie en ook op de vergaderingen van de landelijke koepel is Wessel, meestal samen met een ander bestuurslid, aanwezig. Wessel was zeer verrast dat hij deze oorkonde ontving.

Vervolgens nam Syta Hammink het woord. Zij is officemanager van Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties. Enkele jaren geleden is de Gedragscode Uitvaartzorg ingevoerd. De doelstelling van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg is het beheersen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche. Het bestuur is voortvarend met de eisen aan de slag gegaan en heeft de stukken aan het bestuur van de Federatie Groningen voorgelegd. Vervolgens zijn er nog enkele stukken nagezonden en er is een verbeterplan opgesteld. Dat zijn punten waar het bestuur nog aan werkt.  Deze punten komen in het jaarverslag, met daarin een reële planning wanneer deze punten zijn gerealiseerd, voor zover ze in het verslagjaar nog niet zijn opgelost.
Voorzitter, Henk van der Heide, mocht het certificaat van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg in ontvangst nemen, samen met een muurbordje wat aan de wand van de aula zal worden bevestigd.
Het bestuur is zeer verheugd dat zij de eerste vereniging in de provincie Groningen zijn die in het bezit is van de gedragscode. Hopelijk volgen er spoedig meer.
Er werd nog even gezellig onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat door de aanwezigen.