Van de bestuurstafel

Er moet me eerst toch iets van het hart. Ik spreek mijn teleurstelling uit over het feit dat we nauwelijks aanmeldingen hebben gekregen voor de Nardusdag. De datum hebben we heel vroeg in het jaar al gecommuniceerd en geen reacties gekregen over het tijdstip waarop we deze dag hebben gepland....

“Noaberschap in de uitvaart” op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

Oud voorzitter Peter Buisman heeft in 2015 de eerste aanzet gedaan om het "noaberschap in de uitvaart" op de Nationale inventaris immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland te krijgen. Het aanvraagformulier is diverse keren verzonden en vervolgens weer mondeling doorgesproken met een medewerker van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland die de...

Wel of geen provisie

Brancheblad Uitvaartzorg editie 5 2016 artikel Wel of geen provisie Dit artikel stond in Brancheblad Uitvaartzorg editie 5 van 8 juni 2016. Wij hebben toestemming ontvangen van www.branchebladuitvaartzorg.nl,  om dit artikel op te nemen in het Nardusblad.

Nardusdag op 25 juni gaat niet door!!

Met veel plezier en inzet hebben we getracht een Nardusdag te organiseren. Het programma ziet er goed uit en ook hebben we dit jaar een aantal standhouders bereid gevonden om zich te presenteren. Ook de datum was al maanden geleden gecommuniceerd met de leden. Wij hebben de uitnodiging  zowel digitaal...

Hoe zit het met de BTW, een antwoord op uw vragen

Regelmatig komen er vragen over wel of niet afdragen van BTW bij een uitvaart. Wij hebben e.e.a. nogmaals voor u uitgezocht. Leen van Loosen (voorzitter) en Albert Berends (penningmeester) hebben op 26 april een bezoek gebracht aan de inspecteur van de Belastingen in Zwolle, de heer Vos. Vooraf zijn door...