Van de bestuurstafel

Syta

Op 8 september is het Algemeen Bestuur bijeen geweest. Dit was de eerste vergadering na de zomerperiode. In deze vergadering is besloten dat Nardus in direct contact gaat treden met de aangesloten uitvaartverenigingen. Hiervoor krijgen zij ruimte in de Algemene Ledenvergadering van de Federatie/Koepel en wordt een presentatie gehouden over de meerwaarde van Nardus. Daarnaast is er een enquête opgesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt aan u, als bestuurder van een uitvaartvereniging, gevraagd deze enquête in te vullen. Aan de hand van de resultaten zal het bestuur van Nardus haar beleid voor de komende periode bepalen.

Ik wil u nog even attenderen op het artikel wat ik hieronder heb geplaatst. Namelijk dat door de inzet van Nardus en uw ondersteuning “het noaberschap in de lokale uitvaart” is geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dit betekent dat we de komende jaren eraan moeten blijven werken dat uitvaartverenigingen bestaansrecht blijven houden en we jongeren enthousiast kunnen maken voor een bestuursfunctie en/of het lidmaatschap van een uitvaartvereniging. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we elkaar bij nodig.

U kunt als vereniging activiteiten organiseren in uw dorp om te laten zien wat het noaberschap is en welke functie de uitvaartvereniging hierin heeft. Daarmee maken we de tradities meer inzichtelijk en laten we zien wat het noaberschap inhoudt.

Vanuit Nardus gaan we u enthousiast maken om via facebook/twitter de uitvaartvereniging onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Hiermee kunnen we, met name, jongeren beter bereiken.

Nardus gaat u aanzetten tot het behalen van de gedragscode Uitvaartzorg en Uitvaartfinanciering die samen met u zijn opgesteld. Hiermee laten we als uitvaartvereniging zien, dat we transparant zijn in de wijze van werken.

We zullen acties ontwikkelen om jonge bestuurders en vrijwilligers binnen te halen, waardoor de verenigingen kunnen blijven functioneren en niet worden overgenomen door grote partijen, waardoor het noaberschap verloren gaat.

Vanuit Nardus blijven we de Overheid overtuigen van de meerwaarde van de uitvaartverenigingen. We blijven de wet- en regelgeving hiervoor op de voet volgen. Deze moet hanteerbaar/werkzaam blijven.

Ik hoop u op één van de algemene ledenvergadering te mogen ontmoeten.

Syta Hammink,
officemanager

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest