Zaterdag 26 november uitreiking certificaat behorend bij “het noaberschap in de lokale uitvaart”

  Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties heeft op 22 september gehoord dat "het noaberschap in de lokale uitvaart" is geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Op zaterdag 26 november vindt de algemene vergadering van Nardus plaats en  wordt de bijbehorende certificaat officieel uitgereikt aan het bestuur door mevrouw...

Uitvaartvereniging DLE Harich bestaat 100 jaar

Eigenlijk is er in het Friese Harich in de afgelopen eeuw niet zo veel veranderd. Nog steeds geldt daar de zogenaamde burenplicht, die ervoor zorgt dat een overledene een waardig afscheid krijgt. „Onze kracht is dat we het allemaal nog zelf doen. We hebben nog een eigen bode en we...