Verkorte jaarrekening

Nardus heeft samen met enkele deskundigen gewerkt aan een model voor het invullen van een verkorte jaarrekening die voor alle verenigingen is te gebruiken. Het doel is om een model te ontwikkelen wat voor alle Uitvaartverenigingen geschikt is voor gebruik. Pilot: Besloten is om eerst te starten met een pilot....

Van de bestuurstafel

Het nieuwe jaar is al weer een maand oud. Zowel het dagelijks bestuur als ook het algemeen bestuur zijn weer bijeen geweest. Belangrijkste agendapunt was het invullen van het jaarplan 2017. We hebben inmiddels een overzicht gemaakt van de ontvangen enquêtes. Het resultaat hiervan vindt u elders in dit blad....

Aanpassing van de voorbeeld overeenkomst 10.4

In de AB vergadering van 19 januari is besloten artikel 4 aan te passen. oud: Artikel 4. Opzegging van deze overeenkomst. Deze overeenkomst kan worden beëindigd door een schriftelijke opzegging van één van de partijen, rekening houdend met een opzeggingstermijn van drie (3) maanden voor afloop van deze overeenkomst. De...

Aangepaste tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid vastgesteld

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot roostering en met name beschikbaarheidsdiensten; bij de totstandkoming van de cao Uitvaartbranche 2016-2018 zijn daarom protocolafspraken gemaakt om te komen tot aangepaste...

Handhaving DBA uitgesteld tot in ieder geval 2018

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot in ieder geval 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden. Inhoudelijke update: 6 december 13:12 uur Het kabinet gaat onderzoeken of het arbeidsrecht...

Klaas Barneveld neemt afscheid als bestuurslid van

Het begint allemaal in 1967, 49 jaar geleden. Klaas Barneveld stapte toen in het bestuur van De Laatste Eer Hattem. Als je na gaat heeft Klaas dus meer dan de helft van het bestaan van de Vereniging in het bestuur gezeten. De Vereniging is namelijk in 1924 opgericht. In het...