Week van de begraafplaats, bezoek kerkhof Nes

Week van de Begraafplaats: Friese grafcultuur is springlevend AKKRUM-NES - Van 27 mei tot en met 4 juni vindt de nationale Week van de Begraafplaats plaats. Ook in Friesland. De Terebinth, landelijke stichting voor funerair erfgoed, organiseert daarom samen met de Monumentenstichting Boarnsterhim en Stichting Akkrum Âld en Nij op...

Van de voorzitter

“De afgelopen jaren hebben wij al onze aandacht gericht op externe factoren zoals toezichthouders en de deskundigheidstoets van bestuursleden en hebben hierdoor te weinig aandacht gehad voor onze leden” Deze zin werd, tijdens de laatst gehouden vergadering van het algemeen bestuur,  uitgesproken door de penningmeester van de begrafenisvereniging waar ik...

Renseignering uitvaart verzekeringen

In oktober 2016 is het conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 gepubliceerd. Daarin worden natura-uitvaartverzekeraars aangewezen als administratieplichtigen om gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken. Het ministerie en de Belastingdienst stelden dat (afkoopbare) natura-uitvaartverzekeringen in principe onderdeel zijn van het vermogen van burgers. Daarmee dient...

Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering

In de diverse Algemene Ledenvergaderingen van de aangesloten federaties/bonden werd gevraagd naar de noodzaak van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Lees onderstaande vragen en antwoorden om u te overtuigen van de noodzakelijkheid. Algemene voorwaarden en een offerteformulier kunt u hier vinden op onze website. Voor Nardus leden is er een Bestuurders en Commissarissen...

Van de bestuurstafel

Op zaterdag 6 mei heeft Nardus haar voorjaarsvergadering gehouden. Nardus bestaat dit jaar 10 jaar en daarom had deze dag een feestelijk karakter.De vergadering werd kort gehouden. Er werd verslag gedaan over het afgelopen jaar. Het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Vervolgens stond de bestuursverkiezing op...

Natuurbegraven nader bekeken, eeuwige grafrust in de natuur

  Natuurbegraven is een onderwerp dat met enige regelmaat ter sprake komt. Is het een waardevolle aanvulling van de mogelijkheden op de bijna 2.000 begraafplaatsen die we in ons land kennen ?  Of is het een modeverschijnsel waar we over enige tijd niet veel meer van horen ? Na afloop...

Digitaal condoleren. Wij willen u er graag bij helpen

De laatste tijd verschijnen er steeds meer condoleance- en gedenksites. Vaak vragen zij aan uitvaartondernemers forse bedragen om daarvan gebruik te maken. Echter, lang niet alle nabestaanden vragen om een online condoleanceregister. Nardus begrijpt dat uitvaartverenigingen en nabestaanden niet veel geld uit willen geven aan online condoleren. Gelukkig kan het...

Digitale nazorg

Nu iedereen steeds meer gebruik maakt van digitale opslag, kan het gebeuren dat een dierbare is overleden en men niet bij gegevens kan komen. Vaak is er gebruik gemaakt van een wachtwoord of toestelcode. Digitale nazorg kan de computer, laptop, telefoon, tablet en zelfs navigatiesystemen van de overledene toegankelijk maken,...

Nieuw op de menukaart

Onlangs heeft Nardus een raamovereenkomst afgesloten met Akidia kistenfabriek Onderstaand geef ik u 10 redenen waarom u voor ons als kisten leverancier zou kunnen kiezen. Omdat er zoveel mensen en zoveel wensen zijn zal er vast 1 reden zijn die u het meeste aanspreekt. Graag sturen wij u ons foto...