CAO UITVAARTBRANCHE 2018-2020 Onderhandelingsresultaat afspraken d.d. 17 april 2018

INLEIDING Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, NARDUS, Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 17 april 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de Uitvaartbranche. In het hiernavolgende worden de namen van de organisaties als volgt afgekort: FNV: FNV CNV Vakmensen: CNV De Unie: De...

Onderhandelingsresultaat CAO Uitvaartbranche 2018-2020

Op 17 april jl. is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe tweejarige cao Uitvaartbranche. Er is een intensieve periode van overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan. Partijen hebben een looptijd van 2 jaar afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 januari 2020. Er is een loonsverhoging...

Aandacht en maatregelen om te voldoen aan de AVG

Al geruime tijd is de AVG in het nieuws. Ook de uitvaartverenigingen en instanties die gegevens verwerken van personen in welke vorm dan ook zullen alert moeten zijn op hun werkwijze. Overtreding kan namelijk vervelende gevolgen hebben, zo is wettelijk vastgelegd. De laatste tijd lijkt het of komt er geen...

Notitie aanpassing werkwijze gedragscode NARDUS april 2018

Inleiding De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voltooiing van de gedragscode van Nardus. De onderdelen uitvaart financiering en bestuur die worden toegevoegd zijn inmiddels een aantal malen uitgebreid besproken in de bestuursvergaderingen. Daarbij kwamen recent de juridische status van de gedragscode en eventuele juridische consequenties aan de orde....

Afscheid Dagelijks Bestuurslid Henk Dekker

Tijdens de Algemene Vergadering van Nardus op 21 april j.l. in Nijkerk heeft Henk Dekker afscheid genomen van het bestuur. Henk heeft enkele jaren zitting in het bestuur gehad waarin hij zijn jarenlange ervaring vanuit het Drentse heeft ingebracht om voor Nardus iets te kunnen betekenen. Het laatste jaar heeft...

Ziekte van Syta Hammink

Helaas heeft Syta eind vorig jaar haar werkzaamheden als eerste aanspreekpunt voor Nardus tijdelijk moeten opschorten. Het ziekteproces waar Syta mee werd geconfronteerd bracht met zich mee dat zij een reeks van chemokuren toegediend heeft gekregen. Deze hebben een positief effect gehad en het herstel is inmiddels weer behoorlijk gevorderd....