Maandelijks Archieven januari 2019

31 jan

Gezocht, lid van het dagelijks bestuur

NieuwsWith 0 comments

Vacature bestuurslid Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn(en) van het huidige bestuurslid is Nardus op zoek naar een nieuw DAGELIJKS BESTUURSLID UITVAARTZORG m/v Het bestuurslid uitvaartzorg zal met interesse en inzicht inhoud geven aan het (mede) ontwikkelen van toekomstgerichte processen bij uitvaartverenigingen en het uitleggen en promoten van de Nardus Norm. Beschikt

Lees Verder
31 jan

Vacature penningmeester

NieuwsWith 0 comments

Vacature Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn(en) van de huidige penningmeester is Nardus op zoek naar een nieuwe PENNINGMEESTER m/v De penningmeester van NARDUS is naast de bewaker van de financiële positie van Nardus tevens een gedegen financieel specialist en gesprekspartner voor leden van Nardus op financieel- economische onderwerpen en de Nardus

Lees Verder
28 jan

Nieuws van het secretariaat

NieuwsbriefReacties zijn uitgeschakeld

Er ligt een heel nieuw jaar voor ons. Waarin u, ik en bijna iedereen weer plannen heeft gemaakt voor dit jaar. Wellicht blijft u rustig voortkabbelen, of hebt u grootse plannen. Soms moet je het bed eens even opschudden en geijkte paden verlaten of kijken of dat nog steeds het juiste pad is. Zo ook

Lees Verder
28 jan

Aanpassen salarisadministratie voor reparatie 3e WW-jaar

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

De Stichting PAWW gaat uitvaartondernemers informeren over premie-inhouding en afdracht voor de reparatie van het derde WW-jaar. In de cao Uitvaartbranche is vastgelegd dat de uitvaartbranche deel gaat nemen aan de Stichting PAWW: de stichting die is opgericht voor de reparatie van het derde WW-jaar. Veel uitvaartondernemers vragen zich af wat zij hiervoor allemaal moeten regelen. Traject

Lees Verder
28 jan

Minister Ollongren wil Wet op de Lijkbezorging vernieuwen

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Na een eerder voorstel van D66-parlementariër Monica den Boer om de Wet op de Lijkbezorging te vernieuwen, heeft nu ook minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer hierover. ‘Ik stel voorop dat ik positief sta tegenover het mogelijk maken van nieuwe vormen van lijkbezorging,’ schrijft de minister. ‘In dit

Lees Verder
28 jan

Van de Voorzitter

NieuwsbriefReacties zijn uitgeschakeld

Van de Voorzitter, Snel, sneller, snelst.  Dit lijkt overal op van toepassing maar vooral op de tijd. De tijd raast aan mij voorbij. Zo zijn we alweer aanbeland in januari 2019. Allereerst wil ik alle leden van Nardus een gezegend, voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar toewensen. 2019 wordt het jaar van de Nardus Norm. In de

Lees Verder
28 jan

De Nardus Norm

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Uw uitvaartvereniging “xxxxxxxxxxxxxxxxxx” is lid van de branche vereniging Nardus. Onderdeel van het lidmaatschap van Nardus is het werken volgens de kwaliteitsnormen  die Nardus voor uitvaartverenigingen heeft vastgesteld, de zogenaamde Nardus Norm. Een groot voordeel van het lidmaatschap van Nardus is dat het bestuur van uw vereniging zich tot Nardus kan wenden voor  zowel bestuurlijke

Lees Verder
28 jan

Eerlijk Auteursrecht wint rechtszaak van Stichting Reprorecht

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Eerlijk Auteursrecht, opgericht door twee oud medewerkers van Cedar BV, heeft zijn eerste rechtszaak tegen Stichting Reprorecht overtuigend gewonnen. De beroepstermijn is eind 2018 definitief verstreken. Dit betekent dat Eerlijk Auteursrecht organisaties onveranderd mag blijven adviseren over het auteursrecht en in het bijzonder de zogenaamde ‘facturen’ van Stichting Reprorecht.   Klanten van Eerlijk Auteursrecht betalen niet

Lees Verder
21 jan

Bezoek aan zandloperverzameling in Oosterhout: de tijd verglijdt…

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Zandlopers zijn fascinerend. De zandloper meet onze tijd en is het funeraire symbool bij uitstek. Het staat voor de vergankelijkheid, het verglijden van de tijd en is op talloze begraafplaatsen te vinden, zowel op grafstenen als op toegangshekken. Theo Adriaanse verzamelt zandlopers: hij heeft er nu bijna 6000, als voorwerp of als afbeelding. Ze zijn

Lees Verder
03 jan

Nardus-Norm is aangenomen

NieuwsReacties zijn uitgeschakeld

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november jl hebben de leden besloten om de Nardus-Norm aan te nemen. Doelstelling van de Nardus-Norm is het borgen van het  kwaliteitsniveau van de dienstverlening (uitvaartzorg, uitvaartfinanciering en bestuur) van de bij Nardus aangesloten uitvaartverenigingen en daar waar nodig te verbeteren.  De Nardus Norm stelt eisen aan de uitvaartzorg,

Lees Verder