Nieuws van het secretariaat

Er ligt een heel nieuw jaar voor ons. Waarin u, ik en bijna iedereen weer plannen heeft gemaakt voor dit jaar. Wellicht blijft u rustig voortkabbelen, of hebt u grootse plannen.
Soms moet je het bed eens even opschudden en geijkte paden verlaten of kijken of dat nog steeds het juiste pad is.
Zo ook bij onze branchevereniging. In de afgelopen ledenvergadering is besloten dat er een projectgroep wordt geformeerd die gaat onderzoeken hoe de nieuwe organisatievorm van Nardus eruit gaat zien.
De opdracht is dat zij met een voorstel komt waarbij Nardus een heldere en deskundige rol zal vervullen die aansluit op de wensen en vragen van de aangesloten verenigingen. Nardus zal moeten uitgroeien tot een toonaangevende en toekomstbestendige organisatie voor de samenwerkende uitvaartorganisaties in Nederland.
Het voorstel komt op de agenda van de AV in het voorjaar van 2019.
Inmiddels is de projectgroep eenmaal bijeen geweest en de volgende bijeenkomst staat gepland voor 4 februari.

De projectgroep bestaat uit de volgende leden:
Jelle Wesselius, voorzitter
Hendrik van Wijk (voorzitter Fed. Groningen)
Arnold Langenberg (Penningmeester DLE Woerden)
Wietze Haanstra (bestuurslid DLE Garijp)
Syta Hammink, secretariële ondersteuning

Bent u geïnteresseerd in de onderzoeksopdracht dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat. En het wordt u toegezonden.

Voor dit jaar zijn de DB en AB vergaderingen weer gepland. Mocht u een punt hebben dat u op de agenda van een van deze vergaderingen wilt hebben, dan kunt u dit sturen naar het secretariaat.

Ook de Algemene Vergaderingen en de vergadering voor de rechtstreeks aangesloten leden zijn bekend. Noteer deze vast in uw agenda.
AV 13 april van 10.00 – 12.00 uur in Nijkerk.
AV 23 november van 10.00 – 12.00 uur in Nijkerk.
Bijeenkomst voor de direct aangesloten leden 3 oktober van 20.00 – 22.00 uur in Nijkerk.

Deze data vindt u ook terug in de agenda op de website.

De bestuursleden gaan ook weer de diverse vergaderingen in het land bezoeken en hopen u daar te mogen ontmoeten.

Syta Hammink,
officemanager