Vacature penningmeester

Vacature Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn(en) van de huidige penningmeester is Nardus op zoek naar een nieuwe

PENNINGMEESTER m/v

De penningmeester van NARDUS is naast de bewaker van de financiële positie van Nardus tevens een gedegen financieel specialist en gesprekspartner voor leden van Nardus op financieel- economische onderwerpen en de Nardus Norm.

  • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
  • Beschikt over een financieel-economische visie op het werkveld van Nardus en haar leden.
  • Houdt zich op de hoogte van de politieke en financiële ontwikkelingen in het uitvaartwezen.
  • Is verantwoordelijk voor de interne financiële huishouding van Nardus en wordt daarbij ondersteund door een medewerkster op het secretariaat.
  • Stelt jaarlijks de jaarrekening en begroting op en is verantwoordelijk voor de budgetbewaking.
  • Vertegenwoordigt de organisatie, al dan niet samen met andere bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Er vinden op jaarbasis ca. 10 bestuursvergaderingen plaats. Dit gebeurt centraal in het land.
Naast vacatiegeld en reiskosten ontvangen de DB leden een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de officemanager van Nardus, mw. Syta Hammink. Telefoon 06-38599608.
Of de voorzitter dhr. L. van Loosen, telefoonnummer 06-20430803

Reacties voor 1 maart 2019 sturen naar info@nardus.eu.

Een reactie

  1. Syta Hammink

    Wij zijn blij dat we een kandidaat hebben voor deze vacature. Hij wordt op 13 april tijdens de algemene ledenvergadering aan u voorgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *