Algemene Vergadering op 13 april 2019

De algemene vergadering wordt gehouden op zaterdag 13 april.
De uitnodiging en de bijbehorende stukken staan in het beschermde gedeelte van de website.
Alle bestuurders van aangesloten uitvaartverenigingen worden hiervoor uitgenodigd.
Aanmelden kan door middel van een mail te sturen aan info@nardus.eu