Voor leden

Wanneer u als lid van Nardus inlogt op de site van Nardus, dan ziet u daar de kop “voor leden”. Hierin vindt u diverse informatie

Lees verder »

Van de Bestuurstafel

Op 13 april is de Algemene Vergadering gehouden en heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het jaar 2018. Albert Berends had enige tijd geleden aangegeven

Lees verder »