Erkenning RI&E Uitvaartondernemingen verlengd

29 apr. 2019

Steunpunt RI&E heeft de risico-inventarisatie en -evaluatie voor uitvaartondernemingen verlengd. Branchevereniging BGNU – initiatiefnemer van deze RI&E – is daarover uiteraard verheugd.

Een RI&E voor alle uitvaartondernemingen

De risico-inventarisatie en evaluatie voor uitvaartondernemingen is toegesneden op de risico’s die werknemers in de uitvaartverzorging lopen en kan door alle uitvaartondernemingen worden gebruikt.

Aan de hand van gerichte vragen en verwijzing naar de Arbocatalogus voor de uitvaartzorg geeft de RI&E uitvaartondernemers direct een goed overzicht van de belangrijkste risico’s in hun onderneming, en van de mogelijkheden om op die punten verbeteringen aan te brengen. Na het invullen van de RI&E kan voor de uitvaartonderneming met behulp van het Plan van aanpak gemakkelijk een prioriteitenlijst met actiepunten worden opgesteld. Zo wordt vastgelegd welke maatregelen worden genomen en wanneer.

Voor uitvaartondernemers en uitvaartmedewerkers

BGNU raadt uitvaartondernemers aan om de risico-inventarisatie en evaluatie samen met hun medewerkers in te vullen. Zo krijgen de medewerkers meer inzicht in de risico’s en zijn ze gemotiveerder om maatregelen te nemen om het werk veiliger te maken. En dat is tenslotte waar het om gaat: bewust zijn van risico’s en zo te werk gaan dat de risico’s zo klein mogelijk zijn.

Voordeel voor kleinere uitvaartondernemingen

De RI&E Uitvaartondernemingen is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Dat betekent dat uitvaartondernemingen met 25 medewerkers of minder, die gebruik maken van deze risico-inventarisatie en evaluatie, de RI&E niet hoeven te laten toetsen. Dat scheelt kosten!

BGNU werkt aan verder verbetering RI&E

De huidige risico-inventarisatie en Evaluatie is tot stand gekomen in samenwerking met Nardus, CNV Vakmensen, FNV en de Unie en heeft de instemming van een gecertificeerd arbo-deskundige. Namens BGNU heeft Yardens arbo-coördinator Jana Kalenda kritisch naar de inhoud van de RI&E gekeken en ervoor gezorgd dat de verwijzingen weer correct zijn.

ANVS doet momenteel vervolgonderzoek naar aanleiding van het RIVM-rapport uit 2018 over de risico’s van nucleaire geneeskundige behandelingen. Uit dat onderzoek moet duidelijk worden welke risico’s medewerkers in de uitvaartzorg lopen wanneer een overledene recent radiotherapie had ondergaan en – vooral – hoe zij daartegen beschermd kunnen worden. Als die kennis beschikbaar is, zal BGNU die in de RI&E voor uitvaartondernemingen en de arbocatalogus verwerken.

Bron: BGNU.nl