Van het secretariaat

De vakanties zijn voor de meeste mensen weer voorbij. Dit betekent dat we weer aan het werk gaan en de activiteiten van verenigingen ook weer van start gaan. Zo ook voor Nardus.
We hebben een druk najaar voor de boeg!

De projectgroep die kijkt naar de toekomst van Nardus heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de Bonden/Federaties en komt in het najaar naar de regiovergaderingen. Er zullen steeds twee leden van de projectgroep aanwezig zijn. Zij houden een korte presentatie en vervolgens worden er in groepjes een aantal vragen voorgelegd. Daarna vindt er een korte evaluatie plaats en kan de projectgroep verder met de verzamelde antwoorden.
Op 2 november wordt het rapport overhandigd aan het bestuur van Nardus. En dan zit de taak van de projectgroep erop. Daarna gaan het DB en het AB zich erover buigen en komen met een voorstel tijdens de algemene vergadering, welke niet wordt gehouden op 23 november, maar op 14 december. Noteert u deze datum vast in uw agenda! De agenda is rond 22 november bekend.

Tijdens de regiobijeenkomsten zullen we ook even stilstaan bij de Nardus Norm. Wij zijn ervan overtuigd dat de verenigingen die nu in het bezit zijn van de Nardus Gedragscode ook helemaal of bijna helemaal voldoen aan de Nardus Norm. En ook hoorde ik al geluiden van verschillende verenigingen dat zij hiermee bezig zijn. Een goede zaak! Want door het voldoen aan de Nardus Norm laat je aan je leden zien dat je je zaakjes goed op orde hebt. Laat dit ook zien op het bijvoorbeeld het opnameformulier, de advertenties en je briefpapier.

Onlangs hebben we de vraag voorgelegd of er opmerkingen zijn t.a.v. de Wet op de Lijkbezorging. Rein Bouwman is hier namens Nardus bij betrokken en wil graag input ontvangen om mee te nemen naar het overleg. U kunt nog opmerkingen verzenden naar info@nardus.eu

Soms horen we toevallig dat een vereniging (vergevorderde) plannen heeft om zich te laten overnemen. Dat is jammer, dan kunnen we weinig meer voor hen doen.  De Bonden/Federaties willen u graag bijstaan bij een eventuele overname. Bent u rechtstreeks lid van Nardus, meldt u zich dan bij het secretariaat en we nemen contact met u op. En kijken, samen met u, wat de beste oplossing is.

Syta Hammink,
officemanager