GENOMINEERDEN GOUDEN TEREBINTH 2020 BEKEND

De Gouden Terebinth, de funeraire prijs die het bestuur van Terebinth (de stichting die zich hard maakt voor funerair erfgoed) in 2015 instelde, wordt op 8 februari a.s. voor de derde keer uitgereikt. Winnaar van deze prijs is de organisatie of de persoon die zich volgens de jury in 2018-2019...

Overleg betreffende de voortgang Wet op de Lijkbezorging

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 26 november 2019 o.a. overleg gevoerd met de heer Knops, minister van Binnenlandse Zaken (tijdelijke vervanger minister Ollogren) en Koninkrijksrelaties over de brief  van 18 november 2019 met betrekking tot de voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb). Rein Bouwman was namens...

Van het secretariaat

We zitten weer volop in het najaar en dat betekent veel werk binnen Nardus. De projectgroep " nieuwe organisatievorm" heeft haar werk gedaan en een eindrapportage overhandigt aan het bestuur van Nardus. Vervolgens is eerst het dagelijks bestuur en vervolgens het algemeen bestuur aan de slag gegaan en zij hebben...

Rechter: Zonder opdracht hoeft uitvaartondernemer mortuarium niet te betalen

De rechtbank van Amsterdam heeft een uitvaartondernemer in het gelijk gesteld die werd gedaagd door een mortuariumbeheerder. De mortuariumbeheerder bracht de uitvaartondernemer vorig jaar 135 euro in rekening voor mortuariumkosten. Maar er was geen opdracht gegeven door de uitvaartondernemer. De nabestaanden van de overledene gaven op 1 juni 2018 opdracht...

Ombudsman: Nabestaanden zelf verantwoordelijk voor uitkering polis

De ombudsman voor de uitvaart heeft een aantal nieuwe uitspraken gepubliceerd. De uitspraak in dit artikel gaat over een nabestaande die haar uitvaartondernemer aansprakelijk stelt voor het feit dat de polissen minder uitkeren dan verwacht. Klaagster vindt dat de uitvaartverzorger haar verkeerde informatie gaf over de uitkering van de verzekeringspolissen....