Van het secretariaat

We zitten weer volop in het najaar en dat betekent veel werk binnen Nardus. De projectgroep ” nieuwe organisatievorm” heeft haar werk gedaan en een eindrapportage overhandigt aan het bestuur van Nardus. Vervolgens is eerst het dagelijks bestuur en vervolgens het algemeen bestuur aan de slag gegaan en zij hebben naar aanleiding van de adviezen in de rapportage een beleidsplan 20-24 opgesteld. Alle aangesloten leden hebben zowel de eindrapportage als het beleidsplan met bijbehorende begroting reeds ontvangen.
Op 14 december is de algemene vergadering en daar wordt het beleidsplan voorgelegd. Het bestuur vertrouwt erop dat hiervoor goedkeuring wordt verleend, zodat we volgend jaar voortvarend aan de slag kunnen. De stukken voor de algemene vergadering vindt u hier. Wij hopen op een grote opkomst. U hebt, als lid, mede invloed op het beleid voor de komende jaren.

Mocht ik u niet meer spreken op 14 december, dan wens ik u vanaf deze plaats prettige feestdagen en een gezond 2020 toe.

Syta Hammink,
officemanager