Versoepeling coronamaatregelen bij uitvaarten

29 juni 2020 Per 1 juli 2020 worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Zo zijn vanaf die datum bij uitvaarten weer meer belangstellenden welkom. Meer bezoekers bij een uitvaart Per 1 juli 2020 wordt het maximumaantal bezoekers bij een uitvaart verruimd: Geen limiet, mits voldoende afstand tussen de bezoekers mogelijk is...

Aandachtspunten jaarrekening

Bv’s, nv’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook bepaalde verenigingen en stichtingen vallen onder deze regel. De jaarrekening betreft het financieel verslag van uw organisatie (niet te verwarren met het jaarverslag). Het geeft in grote lijnen...

Algemene Ledenvergadering Nardus

29 juni 2020 Zoals eerder al is gecommuniceerd was het bestuur van Nardus gedwongen i.v.m. de corona maatregelen om de voorjaarsvergadering uit te stellen. U heeft ook allen positief op dat besluit gereageerd. Wij zijn blij dat de omstandigheden inmiddels weer versoepeld zijn, dit is vooral te danken aan de...

Richtlijnen / handreiking catering

Het bestuursteam coronavirus heeft richtlijnen opgesteld voor haar leden die richting kunnen geven aan het veilig werken in de uitvaartbranche tijdens deze coronatijd. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat bezoekers aan onze uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen zo weinig mogelijk risico lopen en onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken....

Nieuw coronahandvat voor werknemers in de uitvaartbranche

Deze instructie is een leidraad voor werknemers in de uitvaartbranche Contact met andere uitvaartprofessionals Probeer zoveel mogelijk “op afstand” te regelen. Moet je toch met een collega in een ruimte zijn, probeer dan minimaal 1,5 meter afstand te houden en was je handen regelmatig. Contact met nabestaanden Het contact met...

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij corona

VTU-leden leveren persoonlijke beschermingsmiddelen In deze tijden van corona is het lastig om aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te komen. Ook in de uitvaartbranche zijn zaken als mondneusmaskers en reinigingsgel moeilijk te krijgen. Het bestuursteam coronavirus heeft daarom leden van de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) daarvoor benaderd. Zoektocht naar PBM’s voor...

Doen en niet doen bij corona

Update 1 april 2020 We kunnen nog steeds thuis opbaren en uitvaartplechtigheden organiseren voor minder dan 30 personen als de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Consumpties zijn niet toegestaan. Juist nu is het belangrijk nabestaanden extra te ondersteunen. De uitvaartverzorger weet wat niet kan, maar zoekt graag de...

Lidmaatschap Nardus symbool van kwaliteit

Wat doet Nardus voor haar leden?  Beste leden van Nardus, In deze bijzondere tijd is het belangrijk om verbinding te zoeken. We weten niet wat de komende periode ons zal brengen, maar als het nodig is moeten we ervan uit kunnen gaan dat we er voor elkaar zijn en vanuit...

Afscheid bestuursleden Dagelijks Bestuur Nardus

Tot onze spijt moeten wij helaas meedelen dat twee van onze bestuursleden hebben besloten zich niet meer beschikbaar te kunnen stellen voor Nardus. Onze penningmeester Guido van der Velde treedt af omdat hij het werk voor Nardus niet meer kan combineren met een fulltime baan en zijn privéleven. Guido zal...

Hoe en wat als de algemene ledenvergadering niet door kan gaan

Veel verenigingen hebben in de komende weken een Algemene vergadering (ALV) gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus maken het voor verenigingen echter voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren. Richtlijnen als er geen ALV gehouden kan worden...