Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 01-01-2020 wordt de WAB van kracht. Wat houdt het in en waar moet je als vereniging op letten?

Ketenregeling

Een contract moet vast worden na een 4e opeenvolgend contract en/of als deze contracten uitkomen op een periode langer dan 3 jaar.

Bron

Transitievergoeding

De transitievergoeding wordt 1/3 maandsalaris per jaar. Voor 50-plussers wordt geen uitzondering meer gemaakt. Als het dienstverband door de werkgever wordt beëindigd, hebben werknemers direct recht op een transitievergoeding.

Bron

Ontslaggronden

De rechter krijgt meer vrijheid om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. De ontbinding hoeft niet meer op één grondslag gebaseerd te zijn, maar op een combinatie van gronden.

Bron

Oproepovereenkomst

De  werkgever moet elke oproepkracht na 12 maanden een arbeidsovereenkomst aanbieden op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het voorgaande jaar. De oproepkracht moet ten minste 4 dagen van tevoren schriftelijk worden opgeroepen (bij cao kan dit worden verkort naar 24 uur).  Oproepkrachten die al langer dan 12 maanden werken, moeten voor 1 februari 2020 een aanbod gedaan worden voor een vast contract.

Bron

WW-premie

Voor vaste contracten gaat een lagere WW-premie gelden. De WW-premie voor tijdelijke contracten gaat omhoog.

Van een vast contract is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd. Een uitzondering hierop is een oproepovereenkomst. De premies worden eind 2019 bekend, er wordt uitgegaan van 2,78% lage en 7,78 hogere premie. Uitzonderingen worden gemaakt voor een tijdelijk BBL (leer-werkovereenkomst) of een studentenbaantje.

Vanaf 01-01-2020 moet op de loonstrook staan het soort contract dat geldt voor betreffende werknemer. Opzettelijk foutief vermelden kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van de werkgever vanwege valsheid in geschrifte.

Bron

Samengevat: meer WW-premie betalen in geval van:

  • oproepkrachten
  • medewerkers bij wie het aantal contracturen niet eenduidig overeengekomen is
  • medewerkers met een contract voor bepaalde tijd
  • medewerkers zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst

Concreet:

Laat bij twijfel je arbeidsovereenkomsten checken op de gevolgen van de WAB. Neem daarvoor contact op met een accountants- of administratiekantoor bij je in de buurt.

Een indicatie van de tarieven die hiervoor gerekend worden (op basis van één aanbieding):

 

 1-10  medewerkers     € 25 exclusief btw
 11-20  medewerkers     € 20 exclusief btw
 >20 meer medewerkers     € 15 exclusief btw