Richtlijnen / handreiking catering

Het bestuursteam coronavirus heeft richtlijnen opgesteld voor haar leden die richting kunnen geven aan het veilig werken in de uitvaartbranche tijdens deze coronatijd. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat bezoekers aan onze uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen zo weinig mogelijk risico lopen en onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken....

Nieuw coronahandvat voor werknemers in de uitvaartbranche

Deze instructie is een leidraad voor werknemers in de uitvaartbranche Contact met andere uitvaartprofessionals Probeer zoveel mogelijk “op afstand” te regelen. Moet je toch met een collega in een ruimte zijn, probeer dan minimaal 1,5 meter afstand te houden en was je handen regelmatig. Contact met nabestaanden Het contact met...

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij corona

VTU-leden leveren persoonlijke beschermingsmiddelen In deze tijden van corona is het lastig om aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te komen. Ook in de uitvaartbranche zijn zaken als mondneusmaskers en reinigingsgel moeilijk te krijgen. Het bestuursteam coronavirus heeft daarom leden van de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) daarvoor benaderd. Zoektocht naar PBM’s voor...