Versoepeling coronamaatregelen bij uitvaarten

29 juni 2020 Per 1 juli 2020 worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Zo zijn vanaf die datum bij uitvaarten weer meer belangstellenden welkom. Meer bezoekers bij een uitvaart Per 1 juli 2020 wordt het maximumaantal bezoekers bij een uitvaart verruimd: Geen limiet, mits voldoende afstand tussen de bezoekers mogelijk is...

Aandachtspunten jaarrekening

Bv’s, nv’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook bepaalde verenigingen en stichtingen vallen onder deze regel. De jaarrekening betreft het financieel verslag van uw organisatie (niet te verwarren met het jaarverslag). Het geeft in grote lijnen...

Algemene Ledenvergadering Nardus

29 juni 2020 Zoals eerder al is gecommuniceerd was het bestuur van Nardus gedwongen i.v.m. de corona maatregelen om de voorjaarsvergadering uit te stellen. U heeft ook allen positief op dat besluit gereageerd. Wij zijn blij dat de omstandigheden inmiddels weer versoepeld zijn, dit is vooral te danken aan de...