76ste Algemene Ledenvergadering Federatie Uitvaartverenigingen Groningen  25 maart 2017

Door Syta HamminkNieuwsbriefReacties zijn uitgeschakeld

Hieronder leest u het beknopte verslag van de ALV Groningen.

COMMISSIE NOABERSCHAP 2.0

Henk van Wijk voorzitter van de werkgroep “Noaberschap 2.0”  vertelt waarmee de commissie zich bezighoudt. De commissie noaberschap is in de herfst van 2016 in

het leven geroepen om met gerichte commissie bestaat uit:

De commissie maakt een rapport  op bestaande uit de volgende hoofdstukken:

  1. Algemeen en de historie
  1. De huidige situatie
    3.  Houden van een onderzoek door het houden van interviews
    4. Beschrijven van de toekomstige situatie en het geven van adviezen voor de toekomst met een     tijdtabel.

De werkgroep ziet dat besturen het moeilijk hebben, denk daarbij aan de aanwas van nieuwe leden. In  augustus 2017 wordt het rapport aangeboden aan het federatiebestuur.
De rayonvergaderingen waren kostbaar in verband met het inhuren van de spreker Anne Prins. Anne Prins heeft de verenigingen verteld op welke wijze verenigingen

zich kunnen profileren en aan ledenwerving kunnen doen. Het waren leerzame avonden voor alle rayons in de provincie Groningen.

PRESENTATIE  MEMBER CONTROL

Het federatiebestuur is een groot voorstander van het gebruik van het ledenbestandprogramma Member Control.

De heer Zuur geeft een toelichting of het administratieprogramma.

Er komt een nieuwe versie uit in de zomer van 2017. Het programma heeft een beveiligingscertificaat. Membercontrole is een online systeem dat vele mogelijkheden kent. In het najaar wordt voor gebruikers en geïnteresseerden een workshop gehouden. http://www.membercontrol.nl/

BESTUURSVERKIEZING

De heer Penninga wordt voor 1 jaar herkozen. De heer Penninga stopt als voorzitter van de federatie. Mevrouw Luimstra is de nieuwe voorzitter van de federatie Groningen.

 

De heer Berends wordt herkozen als bestuurslid. De heer Berends draagt het penningmeesterschap over aan Mevrouw Horlings.

Mevrouw Nijholt heeft zich kandidaat gesteld voor het federatiebestuur en wordt als bestuurslid gekozen.

PRESENTATIE  NARDUS

Mevrouw Hammink geeft aan dat er geen Nardusdag meer wordt gehouden, maar dat het bestuur van Nardus jaarlijkse regiobijeenkomsten gaat houden. De voorjaarsvergadering vindt plaats op zaterdag 6 mei op de Veluwe. Nardus bestaat dan 10 jaar. Ook u  bent van harte welkom. In het najaar verschijnt een uitvaartkrant. De binnenkant van de krant wordt gevuld door Nardus, de buitenkant van de krant kunt u als vereniging invullen.
Hierop komen we binnenkort terug. Mooie PR voor de verenigingen in samenwerking met Nardus.