Header

Van de bestuurstafel

Dit Nardusblad staat in het teken van de komende Algemene Vergadering, welke wordt gehouden op zaterdag 22 november 2014. De leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Enkele jaren geleden is afgesproken dat besturen van uitvaartverenigingen, aangesloten bij een Federatie of Bond, ook van harte zijn uitgenodigd om de Algemene Vergaderingen bij te wonen als toehoorder. Dan hoort u direct wat er speelt op landelijk niveau. 
De stukken voor de algemene vergadering vindt u hier. Bent u van plan te komen, laat het dan even weten door een mail te sturen naar info@nardus.eu

Syta Hammink, officemanager

 p.s. Alleen abonnees met een wachtwoord kunnen bovenstaande informatie inzien. Bent u bestuurder van een uitvaartvereniging en lid van Nardus dan kunt u per mail een wachtwoord aanvragen.

---

Klaverblad Uitvaartverzekering

Er zijn onlangs bij enkele van onze leden, uitvaartverenigingen, problemen gerezen over de rechtstreekse en tijdige uitbetaling uit een verzekering bij Klaverblad. Naar aanleiding van deze vragen heeft Nardus contact gezocht met Verzekeringsmaatschappij Klaverblad..

De Uitvaartverzekering van Klaverblad is in feite geen uitvaartverzekering, maar een kapitaalverzekering waarbij de begunstigde bepaalt voor welk doel het geld wordt ingezet. Derhalve kan er niet via cessie aan de uitvaartvereniging worden uitgekeerd, zolang de begunstigden (kunnen er meer zijn en kunnen zelfs niet op korte termijn gevonden worden) niet hebben aangegeven aan wie er uitbetaald moet worden. In de praktijk zou het zo kunnen zijn dat de uitvaartvereniging de uitvaart gaat verzorgen en dat ondertussen een begunstigde aan Klaverblad aan geeft het geld aan hem uit te keren om er een nieuwe auto van te kopen.

 Het gevoerde overleg met Nardus heeft er toe geleid dat Klaverblad een wijziging heeft aangebracht in haar policy. Uitvaartverenigingen worden bij aanbieding van de uitvaartnota op normale wijze en tijdig uitbetaald, mits er een actie van cessie kan worden overlegd. Dit is dus daarmee gelijk aan de werkwijze van andere verzekeringsmaatschappijen geworden.

Wel adviseert Kalverblad altijd vooraf contact te zoeken. Er is aan het voorstaande een restrictie, namelijk dat de begunstigde al expliciet heeft aangegeven dat het vrijgekomen bedrag naar een ander doel dan ter dekking van de uitvaartkosten moet worden aangewend. Naar zeggen van Klaverblad komt dat in de praktijk weinig voor, maar de begunstigde heeft vanuit de kapitaalverzekering wel dat recht.

Peter Buisman, voorzitter