Header

Van de bestuurstafel

Het is al even geleden dat het laatste NARDUSblad is verschenen. Twee weken geleden was ik ermee bezig, maar door het overlijden van mijn vader lagen de werkzaamheden tijdelijk nagenoeg stil. Wanneer er algemeen nieuws is dan wordt dit altijd direct op de website geplaatst. Dus dat hebt u de afgelopen tijd kunnen lezen wanneer u de www.nardus.eu opende. De zomerperiode is voor iedereen een wat rustige periode en ook het bestuur van Nardus is in deze tijd weinig bijeen geweest. Op 18 september hebben de eerste bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Eerst een vergadering met het DB en vervolgens met het AB. Deze vergaderingen vinden plaats in “de Schakel” in Nijkerk. In het DB kwam  de voorlopige opzegging van de Drentse Bond ter sprake. Directe aanleiding voor het bespreken van dit onderwerp was dat  de Drentse Bond aangegeven lid te willen blijven van Nardus. Hierover is  een  discussie gevoerd binnen het DB maar ook daarna in het AB. Belangrijkste vraag was de exacte status van de ‘voorlopige opzegging’ van het lidmaatschap. Kan men dit buiten de termijn welke de statuten aangeeft intrekken en zo ja, kan Drenthe dan gewoon lid blijven of zou men zich als ‘nieuw lid’ moeten aanmelden. We zijn er met elkaar uitgekomen omdat in het AB de intenties en achtergrond van de voorlopige opzegging nadrukkelijk zijn verklaard en besproken. Op deze wijze zijn we er met elkaar uitgekomen en zijn blij dat de Drentse Bond de keuze heeft gemaakt om als volwaardig lid aangesloten wil blijven bij Nardus.

Binnen het DB is een taakverdeling gemaakt. Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor bepaalde zaken waarbij zij ondersteuning krijgen van het verenigingskantoor.
 Omdat de discussie over de voorlopige opzegging van Drenthe extra (vergader)tijd in beslag nam  zijn een aantal agendapunten blijven liggen en zal het bestuur in de komende algemene vergadering nog geen beleidsplan voorleggen aan de vergadering voor 2015.
De agenda voor deze vergadering, welke wordt gehouden op 22 november in “de Schakel” te Nijkerk, ontvangt u tijdig.
Er is nog  een vacature voor een DB lid uitvaartfinanciering. De functieomschrijving vind u hier. Bent u geïnteresseerd in deze functie stuur dan uw CV naar het verenigingsbureau of naar onze voorzitter, Peter Buisman. Het zou fijn zijn, maar ook noodzakelijk, wanneer deze functie binnen niet al te lange tijd kan worden opgevuld.
Peter Buisman heeft aangegeven zijn functie als voorzitter te willen neerleggen met ingang van november 2015. We zullen tijdig op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Weet u iemand of wilt u zich kandidaat stellen, ook dan vragen wij u te reageren.

Syta Hammink, officemanager

---

Statuten Nardus

Zoals u in de laatste nieuwsbrief hebt kunnen lezen zijn de gewijzigde statuten goedgekeurd door de algemene vergadering. Hierna heeft de officemanager de opdracht gekregen om dit verder met de notaris af te handelen. Dat is inmiddels gebeurd en de statuten zoals deze nu gelden kunt u vinden op de website.

Syta Hammink

---

Gedragscode uitvaartzorg

Tijdens de zomerperiode zijn er weer twee verenigingen die stukken hebben ingeleverd om te laten zien dat zij aan de voorwaarden van de Nardus gedragscode uitvaartzorg voldoen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Gelders/Overijsselse Bond zullen we aan Patrimonium Doesburg en aan DLE Hattem het certificaat uitreiken.

Syta Hammink

---

Wel bestuurder en geen inloggegevens

Wanneer u bestuurder bent van een uitvaartvereniging die aangesloten is bij Nardus dan hebt u het recht om de hele website te benaderen. Achter de inlog staan gegevens die alleen voor leden van Nardus zijn bestemd en deze zijn alleen te benaderen wanneer u beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord. Alle verenigingen hebben een tijd geleden een wachtwoord ontvangen, maar wij zien in de statistieken dat er veel verenigingen zijn die nog nooit verder hebben gekeken. En dat is jammer. Bent u bestuurder en wilt u weten wat er achter de inlog staat stuur dan een mail naar info@nardus.eu met daarin uw naam en de functie binnen de uitvaartvereniging en de plaats van de uitvaartvereniging. Ik stuur u vervolgens de benodigde gebruikersnaam en wachtwoord. 

Syta Hammink, officemanager

---

Bestuurder Wft-vereniging en DNB

Zoals bij u bekend zijn er onlangs gesprekken geweest met DNB en met een afvaardiging van het Ministerie van Financiën. Uit deze gesprekken is het volgende voorstel naar voren gekomen. Graag willen wij dat wanneer één van uw bestuursleden een oproep krijgt voor een gesprek met DNB wij hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Een afvaardiging van Nardus gaat …

Lees verder

---

De werkkostenregeling

Alle verenigingen hebben mogelijk vragen rondom de werkkostenregeling. Deze regeling van onbelaste kostenvergoedingen wordt op 1 januari aanstaande verplicht. Naast de verenigingen, die direct personeel in dienst hebben, zijn er eveneens verenigingen met overeenkomsten, welke nijgen naar een arbeidsverhouding, dit gezien een feitelijk aanwezige gezag relatie. Veelal zijn deze verhoudingen via een ZZP-achtige constructie geregeld en juist constructies vragen toch …

Lees verder

---

­­­­­­­­­­­­­CAO

Op 21 augustus zijn vakbonden en werkgevers tot een onderhandelingsresultaat gekomen over één CAO voor de uitvaartbranche. De onderhandelingspartijen vinden dit een mijlpaal voor de branche. Er is een lange periode van intensief overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan.

 De CAO voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging en de CAO Crematoria zijn hiermee opgehouden te bestaan. Het was natuurlijk geen eenvoudige opgaaf, maar dankzij de constructieve inzet van alle partijen is het mogelijk gebleken om tegemoet te komen aan belangrijke wensen en uitgangspunten van werknemers- en werkgeverszijde. Voor een toenemend aantal ondernemers is hiermee de scheidslijn tussen crematoria en uitvaartverzorging geslecht. De CAO Uitvaartbranche is gebaseerd op de CAO Uitvaart-verzorging. Vakbonden hebben voor zittend personeel Crematoria een aantal belangrijke overgangsmaatregelen weten te bedingen.

Partijen hebben een looptijd van 1,5 jaar tot 1 januari 2016 afgesproken. Er is een loonsverhoging van totaal 2,3% structureel overeengekomen.

Gedurende de looptijd zullen partijen nadere afspraken maken over duurzame inzetbaarheid/ levensfasebewust personeelsbeleid, werkgelegenheid voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, Wet Werk & Zekerheid, investeringen in opleidingen en de  financiering van het O&O fonds. 

Thans wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve tekst van de cao. Het zal echter naar alle waarschijnlijkheid nog enkele weken duren voordat deze beschikbaar komt. De cao-partijen hebben met elkaar besproken dat, vooruitlopend op het beschikbaar komen van de cao-tekst, de loonsverhoging van 1% die per 1 oktober 2014 is overeengekomen wel al zal worden doorgevoerd. Omdat strikt genomen de cao pas definitief is als de tekst helemaal af en akkoord is, is er besproken dat aan werknemers zal worden gemeld dat de loonsverhoging wordt doorgevoerd onder het voorbehoud dat de cao-tekst definitief rond komt.

Gedragsregels voor uitvaartkistenproducenten bijgewerkt

De bij de Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche (VTU) aangesloten uitvaartkistenproducenten en leveranciers hebben met de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) Gedragsregels Kistencommissie versie 2.1 opgesteld. Ten opzichte van de eerder (in september 2012) gepresenteerde Gedragsregels is de nieuwe versie verder bijgewerkt waardoor deze nog beter bruikbaar is. Door de inzet van de in de VTU verenigde uitvaartkistenproducenten en leveranciers en de …

Lees verder

---

Nieuwe online radiozender rond uitvaartbranche start zaterdag 27 september

SINT-OEDENRODE - De Nederlandse uitvaartbranche krijgt als eerste ter wereld een eigen online radiozender. Zaterdag 27 september wordt in Sint-Oedenrode De Uitvaartomroep gelanceerd, die vanaf maandag 29 september begint met uitzenden. De omroep verwacht met dagelijkse nieuwsbulletins, achtergrondreportages, informatieve rubrieken, felicitatie- en rouwdiensten minstens 12.000 luisteraars per dag te trekken. Volgens initiatiefnemer en oprichter Hans Kuyper is het ontbreken van …

Lees verder

---

Dijsselbloem: ‘Sector moet niet zo defensief zijn’

“Ik wil de sector het volgende meegeven. Misschien moet men de energie vooral naar buiten gooien. Daar bedoel ik mee: steek je energie in het terugwinnen van het vertrouwen van consumenten. Accepteer dat de overheid er in deze fase bovenop zit, omdat het vertrouwen beschaamd is.” Dat zegt minister Jeroen Dijsselbloem in een interview met am:magazine. Je kunt twee dingen …

Lees verder

---

Tros radar heeft aandacht besteed aan uitvaartpolissen

Op de grotendeels verzadigde markt van uitvaartpolissen is de kans op misbruik groot, waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de tv uitzending van TROS Radar op 15 september 2014. Er komen een aantal consumenten aan het woord die zeggen benadeeld te zijn door het bedrijf Thanatos Uitvaartdiensten uit Nijmegen. Zij zouden telefonisch benaderd zijn, waarna zonder overleg een uitvaartakte …

Lees verder

---
Logo Centraal Bureau voor de Statistiek, tevens link naar de homepage

Sterftecijfer eerste halfjaar flink lager

Het sterftecijfer over het eerste half jaar van 2014 is flink lager uitgevallen dan een jaar eerder. In de eerste zes maanden van dit jaar overleden 5.901 minder mensen dan in de eerste helft van 2013. Gedurende het eerste kwartaal van 2014 overleden er bijna 4.600 minder mensen dan een jaar eerder, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor een …

Lees verder

---

Digitaal loket geopend voor slapende tegoeden

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 8 augustus 2014 een digitaal loket voor slapende tegoeden geopend. Het wordt daarmee voor erfgenamen gemakkelijker om na te gaan of een overleden familielid nog een tegoed heeft bij een bank. Het loket is bedoeld voor erfgenamen die geen zicht hebben bij welke bank(en) de overledene tegoeden aanhield. Zij kunnen daarvoor terecht …

Lees verder

---

De SKU presenteert haar jaarverslag 2013

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen heeft haar jaarverslag van 2013 gepubliceerd. In heel 2013 zijn er bij de ombudsman 84 klachten binnen gekomen. Als dat aantal wordt afgezet tegen het aantal uitvaarten per jaar dan is het aantal klachten uiterst gering. Omdat er nog zes klachten uit 2012 waren heeft de ombudsman in 2013, 90 keer een uitspraak gedaan. In twaalf …

Lees verder

---