Header

Van de bestuurstafel

Ook voor het bestuur van Nardus is het nieuwe jaar begonnen. Op 15 januari kwamen zij bijeen in "de Schakel" in Nijkerk. Allereerst een DB vergadering, gevolgd door een AB vergadering.
In het vorige NARDUSblad hebben wij een melding gemaakt over deposito. Hierover ontvingen wij van één van onze lezers een reacties en besloten om hier nog even op terug te komen in dit nummer. U vindt het bericht elders in dit blad.
In het AB lag een voorstel om de inlogcode voor de website te laten vervallen ,waardoor alle informatie voor iedereen beschikbaar is dus ook voor niet-leden. Het blijkt dat de inlogcode drempelverhogend werkt en dat is wat we niet willen. Binnenkort zullen de veranderingen worden doorgevoerd.
Nardus wil begin juni een dag organiseren voor alle leden. De datum wordt zaterdag 13 juni en de plaats is "de Schakel" in Nijkerk.  's Morgens vindt voor de leden de algemene vergadering plaats en gelijktijdig en daarna worden er een aantal workshops gehouden over diverse onderwerpen. Noteer deze datum vast in uw agenda. We zorgen dat er voor ieder bestuurslid van een uitvaartvereniging onderwerpen bij zitten die interessant zijn om te volgen. Het definitieve programma en mogelijkheid om op te geven zal via de website www.nardus.eu lopen.

In het AB is ook gesproken over het beleidsplan 2015. Dit beleidsplan is naar aanleiding van de afgelopen vergadering tot stand gekomen en voorzitter Peter Buisman, heeft het concept opgesteld. Vervolgens kunnen de bestuursleden hierop reageren. 

Met ingang van 2016 gaat Solvency II in werking. Naar aanleiding van de eisen die aan de uitvaartverenigingen worden gesteld, die onder toezicht blijven van DNB heeft Nardus een brandbrief gezonden naar het Ministerie van Financiën en ook contact gezocht met diverse afgevaardigden van de 2e kamer. Tevens is er een persbericht uitgegaan en hebben we gereageerd op de consultatie mogelijkheid. Hierop hebben we diverse reacties ontvangen en er gaan zeker kamervragen over worden gesteld. We houden u op de hoogte.

De CAO is afgesloten, maar de definitieve tekst is nog niet beschikbaar. We hopen dat dit spoedig wel het geval zal zijn en zullen deze dan per omgaande aan u doen toekomen.

De schaalsalarissen en de feitelijke salarissen worden als volgt aangepast:
- per 1 oktober 2014 zijn de salarissen verhoogd met: 1,0%
- per 1 januari 2015 worden de salarissen verhoogd met : 1,0%
- per 1 oktober 2015 worden de salarissen verhoogd met: 0,3%

Syta Hammink, officemanager

---
Doesburg

Onthulling gevelbordje Nardus Gedragscode Uitvaartzorg

Op donderdag 6 november 2014 heeft Uitvaartverzorging PATRIMONIUM uit Doesburg, de “Nardus Gedragscode uitvaartzorg” in ontvangst mogen nemen. Naast de oorkonde hoort hier ook een gevelbordje bij. Dit gevelbordje is vrijdag 23 januari 2015 feestelijk onthuld door de Wethouder van de gemeente Doesburg de heer P. Bollen. De voorzitter van Uitvaartverzorging Patrimonium, mevrouw J.M. de Coninck-Geers ontving de genodigden voor …

Lees verder

---

Correctie op deposito

Leden en niet leden storten geld bij onze vereniging voor toekomstige begrafeniskosten in het depositofonds van onze vereniging.
Op basis van de wet Inkomstenbelasting 2001 art.5.10 2.b. zijn deze gelden vrijgesteld voor box 3 in de inkomstenbelasting. Dit houdt ook in dat ze voor mensen die in een verpleegtehuis of zorginstelling verblijven, niet meegeteld hoeven te worden voor de berekening van de AWBZ bijdrage. Volgens berichten zal deze vrijstelling m.i.v. 01-01-2015 verdwijnen. Als deze vrijstelling gehandhaafd kan worden dan kan dat voor de begrafenisverenigingen met een depositofonds een lucratief aspect zijn om in de toekomst verzekerd te zijn van begrafenissen.

Kan Nardus hier nog wat aan doen?

Peter heeft hierover gebeld met de belastingdienst. Depositogelden blijven in box 3. Er geldt geen vrijstelling voor, tenzij de uitvaartvereniging een bankvergunning heeft. Depositogelden van uitvaartverenigingen komen niet in de nieuwe wet 2015 ten aanzien van afkoop natura-verzekeringen en in de 2e kamer is ook geen verandering aan de orde geweest.

---

Mr. M.E.T. Schellekens nieuwe ombudsman uitvaartwezen

Door het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen is mevrouw mr. M.E.T. Schellekens per 15 december 2014 benoemd tot ombudsman. “Wij zijn zeer verheugd dat wij mevrouw Schellekens bereid hebben gevonden om deze belangrijke functie te aanvaarden,” aldus bestuursvoorzitter dr. R. Seldenrijk. “Het opvolgen van een icoon als Gerrit Morren is niet eenvoudig en wij zijn blij dat we in …

Lees verder

---

Uitvaartverenigingen in het geweer tegen Solvency II

Nardus, de brancheorganisatie van uitvaartverenigingen, heeft in een brief aan het ministerie van Financiën zijn ongenoegen laten blijken over de gevolgen van Solvency II voor kleine uitvaartverenigingen. Nardus vreest dat nagenoeg geen enkele natura-uitvaartverzekeraar kan voldoen aan de solvabiliteitseisen. De organisatie is verbolgen dat de natura-uitvaartverzekeraar door de EU wordt vrijgesteld voor Solvency II, maar dat er op nationaal niveau …

Lees verder