Header

Van de bestuurstafel

Afgelopen maand is het dagelijks bestuur bijeen geweest en heeft verdere plannen gemaakt om het jaarplan 2016 te realiseren. Veel wat hierin staat zal zeker op de Nardusdag naar voren komen. Hebt u de datum al in uw agenda gezet? Nog niet, doe het dan nu: 25 juni, Nijkerk. Het definitieve programma wordt mogelijk eind april verzonden. Dan kunt u …

Lees verder

---

CAO onderhandelingen afgerond

Op 11 maart is er overeenstemming bereikt over de CAO voor de uitvaartbranche. De definitieve tekst is nog niet beschikbaar, maar de belangrijkste afspraken voor dit moment zijn: De CAO zal gelden van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018. De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden gedurende de looptijd van de CAO met 3% structureel verhoogd, en wel …

Lees verder

---
uitvaart magazine

Eerste exemplaar Uitvaart magazine uitgereikt

Voorzitter Gerrit Hertsenberg van Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe bood het eerste exemplaar aan van het Uitvaart magazine aan Wethouder Lydia Groot. Het is een kennismaking- en informatiemagazine over alles wat met een uitvaart te maken heeft. Het magazine wordt uitgegeven door Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe en wordt in week 14 onder de inwoners verspreid. Onderwerpen die in dit eerste exemplaar opgenomen …

Lees verder

---
graftrommel

Graftrommels in ere hersteld

Graftrommels zijn ronde of ovale, van zink gemaakte trommels die aan de bovenzijde afgedekt zijn met een glasplaat. Sommige mensen vinden ze mooi, anderen totaal niet. De eerste trommels verschenen zo na 1850 op de Nederlandse kerkhoven. In deze trommels werden vaak versieringen gelegd zoals kunstbloemen, rouwlinten of foto's van de overledenen. Echter door de geringe levensduur van het materiaal …

Lees verder

---

De taak van de kascommissie is om de jaarrekening te controleren. Maar hoe doet u dat, zo'n controle?

Drs. Maarten den Ouden, registeraccountant en controle-expert, geeft in ‘Kascontrole, hoe doe je dat?' uitleg over de aanpak van de controle. Met tips die elke kascommissie ter harte kan nemen. Het motto is: Vertrouwen is goed, de controle moet óók goed zijn. Factuurcontrole of kostencontrole? Natuurlijk controleert de kascommissie de kosten die in de resultatenrekening (ook wel genoemd: exploitatierekening of …

Lees verder

---