Header

Van de bestuurstafel

De afgelopen maand stond in het teken van de CAO, de Algemene Vergadering en de voorbereidingen voor de NARDUSdag. De CAO is inmiddels afgerond en gepubliceerd. Verder in dit blad treft u een artikel aan. De Algemene Vergadering is goed verlopen. Het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid. De NARDUSdag belooft een mooie dag te worden. Het programma …

Lees verder

---

Nieuwe CAO voor de uitvaartbranche

In het najaar van 2015 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de uitvaartbranche gestart. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe CAO met een looptijd van 2 jaar vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2018. De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden gedurende de looptijd van de CAO met 3% structureel verhoogd, en wel als volgt: 1,5% …

Lees verder

---

De week van de Begraafplaats

De Week van de Begraafplaats 2016, die van zaterdag 28 mei tot en met zondag 5 juni wordt gehouden, heeft als thema ‘Verborgen tuinen van Nederland’. Veel Nederlanders kennen begraafplaatsen alleen als een plek waar hun dierbaren een laatste rustplaats hebben gevonden. Begraafplaatsen zijn daarnaast ook een oord voor rouwverwerking, rust en contemplatie, cultuurhistorie en natuurbeleving. Het groen op de …

Lees verder

---

Jaarverslag 2015 Klachteninstituut

Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen brengt elk jaar verslag uit over zijn werkzaamheden en die van de Ombudsman Uitvaartwezen. Met dit jaarverslag over 2015 kwijt het bestuur van de stichting zich van zijn plicht. Met het vertrek van de heer mr. drs. drs. G. Morren en de benoeming van mevrouw mr. M.E.T. Schellekens kan het niet anders of …

Lees verder

---

Nardus thema Ledenwerving

Leden vormen een belangrijke basis voor elke vereniging. Het is echter niet eenvoudig om mensen aan je vereniging te binden. Hoe zorg je dat geïnteresseerden voor jouw vereniging kiezen? Voordat er wordt begonnen met het werven van leden, is het goed te bedenken waarom dat gebeurt. Is het doel een uitbreiding van het gehele ledenbestand of wil de vereniging enkel …

Lees verder

---

NIT stuurt aan op melding en registratie van gebruik van biociden

Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) registreert sinds enkele jaren behandelgegevens van de bij haar ingeschreven thanatopracteurs. Het doel is om in de toekomst in de pas te lopen met de richtlijnen vanuit de overheid. In Nederland was balseming van overledenen tot 2010 verboden (artikel 71 van de Wet op de Lijkbezorging). Sindsdien is een kortdurende conservering van een overledene …

Lees verder

---

Vragen aan de Minister over mortuariumkosten

In het onderstaande bericht kunt u de brief van Minister Edith Schippers van Volksgezondheid betreffende de Kamervragen van Kamerlid Bruins Slot (CDA) over onverwachte rekening mortuariumkosten voor nabestaanden. Brief met vragen en antwoorden: 1.Heeft u de tv-uitzending gezien over de nog steeds bestaande praktijk dat nabestaanden geconfronteerd worden met onverwachte kosten van ziekenhuismortuaria? 1) 1.Ja. 2.Herinnert u zich uw antwoorden …

Lees verder

---

De algemene leden vergadering van begrafenisvereniging Onstwedde krijgt een verrassend einde

Op 20 april vond de algemene ledenvergadering plaats van begrafenisvereniging Onstwedde.  Na afloop werd Wessel Volders in het zonnetje gezet vanwege zijn 40 jaar bestuurslidmaatschap van de vereniging. Daarnaast ontving het bestuur van de vereniging het certificaat van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg. Op woensdagavond 20 april werd de algemene ledenvergadering gehouden van begrafenisvereniging Onstwedde. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd aan …

Lees verder

---

Kort verslag van de algemene vergadering

Op zaterdag 23 april vond de algemene vergadering plaats. De voorjaarsvergadering is altijd een terugblik op het afgelopen jaar. Het Jaarverslag 2015 werd zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en ook de financiële stukken kregen de goedkeuring van de kascommissie, waarna het bestuur decharge werd verleend voor het financiële beleid. Uiteraard werd gesproken over de werkzaamheden waar het bestuur dit jaar …

Lees verder

---