Header

Van de bestuurstafel

Er moet me eerst toch iets van het hart. Ik spreek mijn teleurstelling uit over het feit dat we nauwelijks aanmeldingen hebben gekregen voor de Nardusdag. De datum hebben we heel vroeg in het jaar al gecommuniceerd en geen reacties gekregen over het tijdstip waarop we deze dag hebben gepland. Het programma voldeed aan de wensen van de leden. Wanneer …

Lees verder

---

"Noaberschap in de uitvaart" op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

Oud voorzitter Peter Buisman heeft in 2015 de eerste aanzet gedaan om het "noaberschap in de uitvaart" op de Nationale inventaris immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland te krijgen. Het aanvraagformulier is diverse keren verzonden en vervolgens weer mondeling doorgesproken met een medewerker van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland die de aanvraag voorbereid. De definitieve versie ligt nu bij hen en …

Lees verder

---

Wel of geen provisie

Brancheblad Uitvaartzorg editie 5 2016 artikel Wel of geen provisie Dit artikel stond in Brancheblad Uitvaartzorg editie 5 van 8 juni 2016. Wij hebben toestemming ontvangen van www.branchebladuitvaartzorg.nl,  om dit artikel op te nemen in het Nardusblad.

Lees verder

---

Concept verslag Algemene Vergadering 24 april 2016.

Op 24 april heeft de Algemene Vergadering van Nardus plaatsgevonden in Nijkerk. Het conceptverslag treft u bijgaand aan. verslag AV 23-04-2016

Lees verder

---