Header

Beste Nardus-leden,

Het zal u zeer waarschijnlijk verbaast hebben dat er lange tijd geen Nardus Nieuwsbrief is verschenen. U mag immers verwachten dat er met enige regelmaat ‘nieuws’ aangeleverd wordt waar u als verenigingsbestuurder uw nut mee kunt doen!

Helaas is mede door het tijdelijk uitvallen i.v.m. ziekte van onze Officemanager Syta Hammink het versturen van de Nieuwsbrief er bij gebleven, dat valt niet goed te praten maar wij vragen u enig begrip voor deze situatie. Een oprecht excuus aan u is echter zeker op haar plaats.

Op 7 mei 2018 is vervolgens de eerste Nieuwsbrief in 2018 weer verzonden naar alle leden. Na enige tijd merkten wij dat deze Nieuwsbrief echter niet bij alle geadresseerden was ontvangen. Een technisch mankement met de server bleek de oorzaak. Toen dit was opgelost bleek echter dat nog steeds lang niet iedereen kennis kon nemen van wat er verstuurd was. Het vreemde was echter dat bij de verzend- gegevens alles wel in orde leek…..

Hoe de wondere wereld in de diepste internet krochten er ook uit mogen zien, de Nieuwsbrief is inmiddels nog een keer in haar geheel verzonden en wij hopen dat deze poging wel geslaagd is.

Vanaf heden mag u weer met regelmaat een Nardus Nieuwsbrief van ons verwachten. Nogmaals onze excuses voor de lange stilte……

Met vriendelijke groet,

Jelle Wesselius

Secretaris Nardus

---

CAO UITVAARTBRANCHE 2018-2020 Onderhandelingsresultaat afspraken d.d. 17 april 2018

INLEIDING Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, NARDUS, Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 17 april 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de Uitvaartbranche. In het hiernavolgende worden de namen van de organisaties als volgt afgekort: FNV: FNV CNV Vakmensen: CNV De Unie: De Unie Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen: BGNU NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties: NARDUS Werkgeversvereniging …

Lees verder

---
Aandacht en maatregelen om te voldoen aan de AVG

Aandacht en maatregelen om te voldoen aan de AVG

Al geruime tijd is de AVG in het nieuws. Ook de uitvaartverenigingen en instanties die gegevens verwerken van personen in welke vorm dan ook ...

Lees verder

---

Onderhandelingsresultaat CAO Uitvaartbranche 2018-2020

Op 17 april jl. is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe tweejarige cao Uitvaartbranche. Er is een intensieve periode van overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan. Partijen hebben een looptijd van 2 jaar afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 januari 2020. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 4,4% structureel (2,2% per 1 mei 2018 en …

Lees verder

---
Notitie aanpassing werkwijze gedragscode NARDUS april 2018

Notitie aanpassing werkwijze gedragscode NARDUS april 2018

Inleiding De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voltooiing van de gedragscode van Nardus. De onderdelen uitvaart financiering en bestuur die worden toegevoegd zijn inmiddels een aantal malen uitgebreid besproken in de bestuursvergaderingen. Daarbij kwamen recent de juridische status van de gedragscode en eventuele juridische consequenties aan de orde...

Lees verder

---

Afscheid Dagelijks Bestuurslid Henk Dekker

Tijdens de Algemene Vergadering van Nardus op 21 april j.l. in Nijkerk heeft Henk Dekker afscheid genomen van het bestuur. Henk heeft enkele jaren zitting in het bestuur gehad waarin hij zijn jarenlange ervaring vanuit het Drentse heeft ingebracht om voor Nardus iets te kunnen betekenen. Het laatste jaar heeft hij samen met de twee andere leden van de Gedragscode …

Lees verder

---
Ziekte van Syta Hammink

Ziekte van Syta Hammink

Helaas heeft Syta eind vorig jaar haar werkzaamheden als eerste aanspreekpunt voor Nardus tijdelijk moeten opschorten. Het ziekteproces waar Syta mee werd geconfronteerd bracht met zich mee dat zij een reeks van chemokuren toegediend heeft gekregen. Deze hebben een positief effect gehad en het herstel is inmiddels weer behoorlijk gevorderd. De verwachting is dat Syta na de zomervakantie weer een …

Lees verder

---