Header

Van de Voorzitter,

Vanmorgen werd ik door Syta, onze zeer gewaardeerde office manager, op mijn vestje getikt. In de eerste plaats ben ik blij dat ze weer hersteld is van een periode van ziekte en weer vol energie het secretariaat van Nardus bemenst. Maar ook blij dat ze weer op mijn vestje tikt. Ditmaal met de vraag waar het stukje van de voorzitter blijft.

Dus ben ik direct in het toetsenbord geklommen om mijn gedachten en gevoelens rondom Nardus aan het papier toe te vertrouwen.

In september zijn wij met het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een professional van de Sesam academie, na gaan denken over de vraag of onze inzet en bijdrage aan het besturen van de organisatie Nardus nog productief en efficiënt is. En, ook belangrijk, of onze neuzen nog dezelfde richting op wijzen. Eén van de, voor mij belangrijkste, conclusies van deze dag was dat Nardus veel directer contact met haar leden zou moeten hebben en daardoor directer en beter zou moeten reageren op de vragen welke vanuit deze leden naar Nardus komen.  

Om dit in de praktijk uit te kunnen voeren stelt het bestuur u een andere organisatievorm voor welke wij graag met u willen bespreken tijden de Algemene Vergadering van 24 november aanstaande.

Tijdens deze ledenvergadering presenteren wij u tevens de Nardus Norm (voorheen de Nardus Gedragscode) De Nardus Norm is een belangrijk document dat uw leden garandeert dat u de regeling van de uitvaartzorg, de financiën en de bestuurlijke organisatie van uw vereniging goed geregeld hebt.

Onze uitvaartverenigingen en de uitvaartwereld op zich komen de laatste tijd op een nogal negatieve manier in het nieuws, daarom is het nodig dat wij onze zaken goed voor elkaar hebben en elkaar steunen en helpen wanneer dat nodig is.

Samen staan we sterk, samen zijn we Nardus.

 

Leen van Loosen

---

Van het verenigingsbureau

Voor u ligt een nieuwsbrief, met berichten en artikelen die voor u interessant kunnen zijn.

Ik ben blij u te kunnen melden dat ik mijn werk weer helemaal heb opgepakt. Hiermee is een jaar van behandelingen afgesloten. Ik voel me goed en heb meer energie dan ik in jaren heb gehad en dat is fijn.
We hebben de afgelopen periode een aantal bestuursvergaderingen gehad, waarin naast de kleine zaken ook grote zaken zijn besproken. Zoals bijvoorbeeld de Nardus Gedragscode die omgezet gaat worden naar de Nardus-Norm. Komende Algemene Vergadering wordt deze met de leden besproken en besloten of we hiermee aan de slag kunnen. Wilt u de Nardus-Norm lezen, klik dan hier.
Voor de AV op 24 november staat verder de begroting 2019 op de agenda en de werkzaamheden die het bestuur voor ogen heeft in 2019.
In 2019 treden enkele bestuursleden af, waaronder de penningmeester, Albert Berends. Het bestuur is op zoek naar een goede opvolger. Hebt u interesse, neem dan contact op met de voorzitter, Leen van Loosen.
Ik ben bezig om de website te optimaliseren. Er zitten gegevens voor leden achter een wachtwoord. Dit zijn o.a. Nardus-zaken en de Menukaart. Hierin vind u informatie die voor u als bestuurder interessant of behulpzaam kunnen zijn bij uw werkzaamheden.
Bent u niet of niet meer in het bezit van uw wachtwoord, laat het mij weten. Ik zorg dan dat u een nieuw wachtwoord krijgt.
Inmiddels hebt u de uitnodiging voor de ledenvergadering ontvangen. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Laat even weten of u komt.

Syta Hammink,officemanager

---

Aantal gemeentelijke uitvaarten stijgt met 15%

De afgelopen 5 jaar is het aantal gemeentelijke uitvaarten met 15% gestegen. In totaal wordt er nu 1 op de 70 uitvaarten door gemeentes bekostigd. Waar de stijging precies door komt is niet duidelijk, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Uitvaartverzekeraars vrezen volgens het AD echter dat het aantal gemeentelijke uitvaarten nog verder zal gaan groeien omdat veel minima geen uitvaartverzekering meer hebben.

Van de Nederlanders die minder dan modaal verdienen heeft 54% een uitvaartverzekering. Dat is 30% minder dan enkele jaren geleden. In hogere inkomensklassen ligt het aantal mensen met uitvaartverzekering op 79%. Volgens de uitvaartverzekeraars ligt de dalende trend aan het in 2013 ingevoerde provisieverbod. Adviezen over verzekeringen zijn daardoor duurder geworden. In de Tweede Kamer wordt later dit najaar gediscussieerd over de voor- en nadelen van het provisieverbod.

uit: UItvaartmedia 

---

Een eigen uitvaartkrant of folder

Er zijn inmiddels diverse verenigingen die een uitvaartkrant hebben uitgegeven of gaan uitgeven.

In de gesprekken die Focus had met enkele bestuurders kwam naar voren dat zij liever een folder wilden laten maken. In overleg is dit gebeurd.
Wilt u uw vereniging onder de aandacht brengen van de inwoners in uw dorp, dan kan dat op een mooie manier. Nardus heeft een aantal algemene artikelen geschreven en u vult de rest van de krant met uw informatie. 
Wilt u meer weten, klik dan hier.

---

 De derde lichtjesavond in Oosterwolde werd door bijna tweehonderd mensen bezocht.

De start was in de aula waar Gerke Jager, voorzitter van uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterwolde/Langedijke het programma van de avond toelichtte. Annemarie Mink, Chris Pattiapon en Bas Ruitenbeek brachten met muziek en zang drie liederen ten gehore, een Nederlands- en een Engelstalig nummer en een lied in het Maleis.

Meer verlichting

Tussendoor werd een gedicht voorgedragen en ongeveer twintig minuten na de opening vertrok de stille tocht achter de trom naar de begraafplaats. Daar stonden bij de ingang nog veel mensen te wachten om aan te sluiten om kaarsjes in ontvangst te nemen. Er was op de begraafplaats meer verlichting aangebracht dan de eerste keren.

Kaarsjes in hartvorm

De monumentale treurbeuk stond daarentegen minder prominent in het licht. Volgens Klaas Glas, beheerder van de begraafplaats, kwam dat omdat de boom dit jaar nog niet zoveel blad heeft verloren. Inmiddels heeft Glas de kaarsjes uit het hart (voor het herdenken van dierbaren die niet in Oosterwolde zijn begraven of bijgezet), in een hartvorm geplaatst. Maandagmiddag waren er nog steeds veel kaarsjes niet gedoofd.

Meer kinderen

Muziekvereniging Oosterwolde speelde geruime tijd vanuit een op de begraafplaats geplaatste tent. Veel deelnemers bleven nog wat napraten. Opvallend was dat er dit jaar beduidend meer kinderen waren dan de eerste twee versies. Hoewel de geldbus, voor vrijwillige donaties, niet prominent stond opgesteld, leverde het toch ruim drieënzestig euro op. De organiserende partijen, Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde/Fochteloo en uitvaartvereniging De Laatste Eer, ondersteund door Yarden Geerts, kijken met voldoeding terug op deze avond.

uit: Nieuwe Ooststellingwerver

---

Rapport "Noaberschap 2.0"

In augustus 2017 heeft de werkgroep Noaberschap 2.0 een onderzoek gedaan in opdracht van het bestuur van de Federatie Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.

De commissie kreeg de opdracht "Onderzoek en voorstellen te doen, om in verbondenheid met het noaberschap dat op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland staat, het onderlinge uitvaartwezen in stand te houden en op een daarbij passende en toekomstbestendige wijze te organiseren".

Op 1 augustus 2017 heeft de werkgroep zijn werkzaamheden afgerond en vervolgens is het onderzoeksrapport met adviezen aan het bestuur van de Federatie Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen overhandigd.

Dit rapport is voor iedereen beschikbaar en staat op de website van de Federatie Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen.
Het is een interessant rapport en zeker voor veel  besturen van verenigingen de moeite waard om te lezen en wellicht conclusies en/of akties uit te halen.

U vind het rapport hier

---

'Uitvaartbranche niet transparant over tarieven'

De uitvaartbranche is erg schimmig over wat een uitvaart kost, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Bijna 90 procent van de uitvaartverzorgers wil geen vragen beantwoorden over hun tarieven. Daarnaast heeft ruim 40 procent van de uitvaartondernemingen geen prijzen op de website staan.

De Consumentenbond vroeg 180 uitvaartverzorgers, groot en klein, verspreid over Nederland, een vragenlijst in te vullen over hun tarieven. Deze gingen over het basistarief en de kosten voor aanvullende diensten zoals drukwerk, verzorging van de overledene, opbaren, vervoer en gebruik van de aula en condoleance-ruimte.

Slechts twintig uitvaartverzorgers vulden de lijst in. De rest reageerde niet of gaf aan geen tijd te hebben of niet mee te willen werken. Van deze 180 uitvaartondernemingen hebben er bovendien 75 geen tarieven op hun website staan, aldus de bond.

Geen overzicht van kosten uitvaart

Uit een enquête onder 1700 panelleden blijkt volgens de Consumentenbond dat een kwart van de respondenten voorafgaand aan een uitvaart geen overzicht kreeg van de totale kosten. De Consumentenbond constateert ook grote prijsverschillen. Zo zou het basistarief voor een uitvaart variëren van 985 euro tot 2550 euro, een massief eiken kist kost tussen de 375 euro en 1185 euro en een afscheidsbijeenkomst van een uur tussen de 85 euro en 1380 euro.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Uitvaartverzorgers zouden veel transparanter moeten zijn over hun tarieven. Consumenten hebben al genoeg aan hun hoofd als ze een uitvaart moeten regelen. In zulke moeilijke tijden wil je niet hoeven gissen naar de kosten van een uitvaart. Als uitvaartondernemers hun tarieven online vermelden, weten consumenten vooraf waar ze aan toe zijn.'

bron: ANP

---

Lifetri Groep neemt uitvaartverzekeraar Nuvema over

Lifetri Groep neemt N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij (Nuvema) over. Nuvema is een uitvaartverzekeraar met circa 185.000 polishouders in Nederland. Na de overname wordt de naam van de onderneming gewijzigd in Lifetri Uitvaartverzekeringen (Lifetri), onderdeel van Lifetri Groep. Financiële details van de transactie worden niet bekendgemaakt.

Nuvema is een gerenommeerde natura uitvaartverzekeraar die sinds 1959 actief is. De onderneming is onafhankelijk en biedt verzekerden een vrije keuze in de uitvaartverzorger. Bij Nuvema werken momenteel circa 50 mensen, die in dienst zullen komen van Lifetri Uitvaartverzekeringen. De rechten van de polishouders blijven na de overname volledig behouden en beschermd. Lifetri staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

De zittende directie van Nuvema treedt na de overname terug.

Lifetri

Lifetri Uitvaartverzekeringen is onderdeel van Lifetri Groep. Lifetri staat onder leiding van directievoorzitter Ingeborg van Hoek en financieel directeur Dick Stoop. De onderneming is ontstaan in 2018 en onderneemt verzekeringsactiviteiten. Lifetri Groep is volledig eigendom van TPG Sixth Street Partners.

TPG Sixth Street Partners (TSSP)

TSSP is het wereldwijde krediet en kredietgerelateerde investeringsplatform van de in de Verenigde Staten gevestigde investeringsmaatschappij TPG. TSSP is mede opgericht door managing partner Alan Waxman en heeft circa USD 25 miljard aan vermogen onder beheer. TSSP heeft een lange termijn georiënteerde flexibele kapitaalbasis, die het mogelijk maakt te investeren in diverse sectoren, geografische gebieden, kapitaalstructuren en beleggingscategorieën. Zie voor meer informatie: www.tpg.com/platforms/tssp

Nuvema

N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij (Nuvema) is sinds 1959 een autonome en onafhankelijke uitvaartverzekeringsmaatschappij in de Nederlandse markt. De onderneming vindt haar oorsprong in Stichting Begrafenisfonds Groningen, opgericht in 1949. Nuvema voert uitsluitend uitvaartverzekeringen in natura. De werkwijze van Nuvema is gebaseerd op de nauwe samenwerking met uitvaartverzorgers in de regio. Nuvema heeft circa 185.000 polishouders en 50 werknemers. Voor meer informatie: www.nuvema.nl

---

Uitvaart wordt steeds groener

22 augustus 2018 - Duurzaam leven en ondernemen is aan de orde van de dag: elektrisch rijden, zonnepanelen en recycling van glas en plastic. Tegenwoordig is ook de duurzame uitvaart een optie. 

Sterker nog, zeventien procent van de Nederlanders heeft een sterke voorkeur voor een duurzame uitvaart. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekering.nl.

Uitvaartorganisaties spelen hier slim op in. Zo zijn er milieuvriendelijke grafkisten en biologisch afbreekbare urnen. Ook de uitvaartstoet kan ‘groen’ georganiseerd worden. In de uitvaartbranche wordt hier veel geld aan verdiend. 

Keuzes
Van alle Nederlanders die bewust kiezen voor een duurzame uitvaart is vooral de milieuvriendelijke grafkist populair. Deze kist is gemaakt van materialen die bij de crematie zo min mogelijk CO2 uitstoten. Er zijn ook speciale kisten voor begrafenissen. Die zijn biologisch afbreekbaar en kunnen de bodem daardoor niet bevuilen.  Een milieuvriendelijke kist kan gewoon vergoed worden via de uitvaartpolis, mits de uitkering toereikend is.
Verder kiezen veel Nederlanders voor een ‘groene’ rouwstoet, bijvoorbeeld door alleen gebruik te maken van elektrische auto’s of de overledene te vervoeren in een platte kar. Via de uitvaartverzorger kan dit geregeld worden.

Resomeren
Cremeren en begraven zijn op dit moment de gangbare manieren van lijkbezorging in Nederland. Binnenkort komt daar waarschijnlijk een derde variant bij: resomeren.
Bij resomeren wordt het lichaam opgelost in een speciale stof. Aan het eind blijft er alleen wat poeder over. Hierbij komt geen CO2 vrij. Bovendien kan de stroom die nodig is voor het proces duurzaam worden opgewekt. Dat is veel beter voor het milieu.
Omdat resomeren duurzamer en goedkoper is, zijn er veel uitvaartondernemers en andere bedrijven geïnteresseerd in de methode. Een kwart van de Nederlanders zou resomeren in overweging nemen bij de eigen uitvaart.
Minister Ollongren van Binnenlands Zaken besluit nog deze zomer of resomeren in Nederland wordt gelegaliseerd.

Uit:: Managers on line
 

---

Digitalisering aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers Hardenberg

Uitvaartondernemers in de gemeente Hardenberg kunnen met ingang van 10 september 2018 online aangifte van overlijden doen. Deze digitale dienst heet 'iOverlijden'. Door de komst van iOverlijden kunnen uitvaartondernemers op elk moment van de dag digitaal aangifte van overlijden doen.

Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden. Nadat een uitvaartondernemer bij de gemeente aangifte van overlijden heeft gedaan, maakt de gemeente een akte van overlijden op. Het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van de akte van overlijden worden opgestuurd naar de uitvaartondernemer die de aangifte heeft verzorgd.

Door iOverlijden heeft de uitvaartondernemer geen reis- en wachttijd meer bij het doen van een aangifte. Daarnaast is iOverlijden gekoppeld aan een database met persoonsgegevens, waardoor gegevens automatisch worden aangevuld en de kans op het maken van fouten wordt verkleind. De familie van de overledene kan ook zelf de aangifte doen, maar dit kan alleen aan de balie en niet online.

uit: uitvaart.nl

---

Nardus & de AVG 


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent onder meer dat u op grond van de AVG altijd je persoonsgegevens mag inzien, corrigeren en verwijderen.

Het gebruik van uw gegevens
Voor het ontvangen van deze nieuwsbrief beschikken we over uw email adres. Deze is veilig opgeslagen en delen we niet met derden. In het verleden gaf u aan deze nieuwsbrief graag te ontvangen. Daarom gebruiken we uw email adres alleen om deze nieuwsbrief te versturen. Wilt u zich toch afmelden? Dat kan nog altijd eenvoudig via de opties onderaan in de nieuwsbrief. 

---