Voorlichtingsdag voor bestuurders van Uitvaartverenigingen op 13 juni 2015 in Nijkerk

Nardus organiseert een voorlichtingsdag voor bestuursleden van uitvaartverenigingen. Tijdens deze dag komen een aantal onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor bestuurders en daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen. Wanneer u met meerdere bestuurders komt, kunt u later uw ervaringen bij de diverse onderwerpen met elkaar delen.

De studiedag wordt gehouden op:

zaterdag 13 juni van 09.30 uur tot 15.00 uur in De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 – 10.00 uur ontvangst/koffie Uitreiking van de Nardus gedragscode aan DLE Rijnsburg

10.00 – 11.00 uur  keuze uit:
– Financiële administratie/afspraken met derden door Wessel Volders
– Gedragscode uitvaartzorg door Henk Dekker
– Werken met vrijwilligers; afspraken en verplichtingen

11.00 – 12.00 uur keuze uit:
– Financiële administratie/afspraken met derden door Wessel Volders
– Het voeren van een goede ledenadministratie, nut en noodzaak door Bert Zuur
– Informatie ten behoeve van de actuaris en de gevolgen van de lage rente

12.00- 12.45 uur Lunch (plenair)

12.45 – 13.30 uur Amusement (plenair)

13.30 – 14.30 uur keuze uit:
– RI&E door Jeroen Tan
– Informatie ten behoeve van de actuaris en de gevolgen van de lage rente
– Gedragscode uitvaartfinanciering door Leen van Loosen
– Hoe krijg je nieuwe leden

14.30 – 15.00 uur Afsluiting (plenair) door Peter Buisman, voorzitter Nardus
– belang van een brancheorganisatie;
– terugblik op de algemene vergadering hedenmorgen

De deelnamekosten voor bestuurders van verenigingen die zijn aangesloten bij Nardus zijn € 50,00 inclusief, koffie/thee/lunch etc.
Voor niet aangesloten leden bij Nardus bedragen de kosten € 75,00 per deelnemer.

Wij verzoeken u zich middels bijgaand aanmeldingsformulier op te geven en aan te geven welke onderwerpen u wilt volgen. De deelnamekosten kunt u overmaken op ons rekeningnummer NL20 RABO 0128 8997 94 t.n.v. Nardus en uw naam/vereniging.

Aanmelden