Aanpassing van de voorbeeld overeenkomst 10.4

Door Syta HamminkNieuwsbriefReacties zijn uitgeschakeld

In de AB vergadering van 19 januari is besloten artikel 4 aan te passen.

oud:

Artikel 4.

Opzegging van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst kan worden beëindigd door een schriftelijke opzegging van één van de partijen, rekening houdend met een opzeggingstermijn van drie (3) maanden voor afloop van deze overeenkomst.

De opzegging dient schriftelijk, met bericht van ontvangst, te geschieden.

nieuw:

Artikel 4.

Opzegging van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst kan worden beëindigd door een schriftelijke opzegging van één van de partijen, rekening houdend met een opzeggingstermijn van drie (3) maanden voor afloop van deze overeenkomst.

Indien van een van de beide partijen naar alle redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst te laten voortduren, kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd en vervalt de opzegtermijn van drie maanden.

De opzegging dient schriftelijk, met bericht van ontvangst, te geschieden.

10.4. Voorbeeld Overeenkomst uitvaartvereniging-uitvaartverzorger zie ook 7.3.