Algemene Ledenvergadering Nardus

Door Syta HamminkNieuwsbriefWith 0 comments

Op zaterdag 28 juni 2014 wordt de algemene vergadering gehouden van 10.00 – 12.00 uur in “De Schakel” te Nijkerk. De uitvaartverenigingen die lid zijn van een Bond of Federatie zijn ook van harte uitgenodigd om als toehoorder deze vergadering bij te wonen. U hebt inmiddels allemaal de agenda kunnen lezen op de website of deze ontvangen via de Bond of Federatie waarbij u bent aangesloten. Belangrijkste punten in deze vergadering zijn de verantwoording van het afgelopen jaar en de statutenwijzigingen die in eerdere vergaderingen zijn aangenomen maar nu in de statuten zijn verwerkt. Nieuw zijn de statutenwijzigingen die door het Ministerie van SZW zijn opgelegd in het kader van de cao-onderhandelingen die wij voeren namens de verenigingen die werknemers in dienst hebben. De Federatie Friesland heeft weer een voltallig bestuur. Zij hebben inmiddels een kandidaat voorgesteld voor de functie van secretaris. Het betreft de heer Jelle Wesselius. Zijn CV vindt u op de website onder  Narduszaken, evenals de uitnodiging en de bijbehorende stukken voor de algemene vergadering.

Syta Hammink, officemanager