Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Onderhandelingsresultaat CAO Uitvaartbranche 2020-2022

Op 19 december 2019 is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe cao Uitvaartbranche. Er is intensief en constructief overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan. Partijen hebben een looptijd van 2 jaar en 2 maanden afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 maart 2022. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 6% structureel […]

GENOMINEERDEN GOUDEN TEREBINTH 2020 BEKEND

De Gouden Terebinth, de funeraire prijs die het bestuur van Terebinth (de stichting die zich hard maakt voor funerair erfgoed) in 2015 instelde, wordt op 8 februari a.s. voor de derde keer uitgereikt. Winnaar van deze prijs is de organisatie of de persoon die zich volgens de jury in 2018-2019 uitzonderlijk heeft ingezet voor het […]

Kanttekening Nardus bij Kwaliteitsborging en consumentenbescherming voor de uitvaartbranche

De beginselen zijn oké, tegen de geformuleerde doelen tekenen wij bezwaar aan. Zo reageert Nardus in haar bestuursvergadering van 21-11-2019 op het eindrapport ‘Inventarisatie naar draagvlak voor de beginselen in de uitvaartbranche’ door Ton Heerts. Nardus vertegenwoordigt uitvaartverenigingen, een uniek onderdeel van de uitvaartbranche. Uitvaartverenigingen worden geleid door onbezoldigde bestuurders en bestaan vaak al meer […]

3 verenigingen ondertekenen de Nardus Norm

  Vorige week was ik aanwezig op de ALV van de federatie uitvaartverenigingen Groningen. Ik mocht daar de versierselen welke behoren bij de Nardus Norm overhandigen aan drie trotse bestuursleden van drie verschillende verenigingen, Onstwedde, Zuidhorn en Tolbert. Als voorzitter van Nardus ben ik trots op al onze leden welke, vaak al langer dan 100 […]

Redding Yarden door DELA: wat betekent het voor de klant?

Yarden, de in financiële problemen verkerende uitvaartorganisatie, komt in handen van branchegenoot DELA. Dit is goed nieuws voor de circa 1,4 miljoen verzekerden bij het bedrijf en een aardige meevaller voor de bijna 390.000 gedupeerden van het pakketpolissendossier. Wat is er gebeurd? De financiële problemen zijn ontstaan door oude verzekeringen. In deze oude portefeuille zitten […]

DLE Uitvaartzorg voldoet aan Nardus Norm

Uitvaartvereniging DLE Uitvaartzorg Zuidhorn heeft het certificaat ontvangen voor het voldoen aan de Nardus Norm. Dit felbegeerde certificaat werd door de voorzitter van Nardus, Leen van Loosen uitgereikt aan de voorzitter van DLE Uitvaartzorg Zuidhorn, meneer Jansma. De uitreiking vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Federatie van uitvaartverenigingen Groningen. Naast het certificaat is […]

Rouwpost kerst en jaarwisseling 2019

Het duurt nog even voor de feestdagen beginnen, maar PostNL heeft al wel vast alles op een rij gezet voor het aanleveren en bezorgen van rouwpost tijdens de komende feestdagen. Op die manier kunt u tijdig nadenken over hoe om te gaan met rouwpost tijdens kerst en de jaarwisseling Op 25 december en 1 januari […]

Niet veel Friezen hebben een kist tot cake uitvaartverzekering

In Fryslân zijn er niet veel mensen die een naturapakket hebben bij een uitvaartverzekering zoals Yarden. “We hebben daar niet zoveel mee te maken”, zegt Wilfred Manning van Faber Uitvaartzorg. De meeste mensen hebben een kapitaalverzekering, waarbij uitgekeerd wordt in geld omdat ze vaak bij een vereniging zijn aangesloten. “Van de bijvoorbeeld tien klanten die […]

Adviseurs wijzen klanten op mogelijkheid van afkoop Yarden-polissen

De eerste financieel adviseurs beginnen hun klanten actief op de problemen bij uitvaartverzekeraar Yarden te wijzen. Voor sommige klanten is het mogelijk om hun polissen af te kopen. Yarden heeft een groot solvabiliteitsprobleem en krijgt het momenteel niet voor elkaar de polissen bij een sterkere verzekeraar onder te brengen. Volgens financieel adviseurs is het voor […]