Niet veel Friezen hebben een kist tot cake uitvaartverzekering

In Fryslân zijn er niet veel mensen die een naturapakket hebben bij een uitvaartverzekering zoals Yarden. "We hebben daar niet zoveel mee te maken", zegt Wilfred Manning van Faber Uitvaartzorg. De meeste mensen hebben een kapitaalverzekering, waarbij uitgekeerd wordt in geld omdat ze vaak bij een vereniging zijn aangesloten. "Van...

Eert De Doden tekent voor groene toekomst

Met een lening van veertigduizend euro helpt Uitvaartvereniging Eert De Doden uit Wijnjewoude de coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) haar eerste zonneproject te realiseren. Met een goed gevoel werd vrijdag 7 juni de leenovereenkomst door beide besturen ondertekend.   De 200 zonnepanelen van dit postcoderoosproject komen binnenkort op het dak...

Erkenning RI&E Uitvaartondernemingen verlengd

29 apr. 2019 Steunpunt RI&E heeft de risico-inventarisatie en -evaluatie voor uitvaartondernemingen verlengd. Branchevereniging BGNU - initiatiefnemer van deze RI&E - is daarover uiteraard verheugd. Een RI&E voor alle uitvaartondernemingen De risico-inventarisatie en evaluatie voor uitvaartondernemingen is toegesneden op de risico’s die werknemers in de uitvaartverzorging lopen en kan door alle uitvaartondernemingen worden gebruikt....

Voor leden

Wanneer u als lid van Nardus inlogt op de site van Nardus, dan ziet u daar de kop "voor leden". Hierin vindt u diverse informatie die alleen voor leden is bestemd. Recent hebben we daar iets aan toegevoegd. Namelijk informatie over Van Wijk Uitvaartkisten. Er zijn prettige gesprekken met hen...

Nieuwe vereniging “VoorElkaar”

De uitvaartvereniging “de laatste Eer” uit Oostwold is niet meer, deze vereniging is gefuseerd met de uitvaartvereniging van Den Horn en Enumatil en Midwolde-Pasop-Lettelbert. Per 1 januari is er een nieuwe uitvaartvereniging VoorElkaar. Voor elke vereniging werd het steeds moeilijker om de financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen, wat...

Van de Bestuurstafel

Op 13 april is de Algemene Vergadering gehouden en heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het jaar 2018. Albert Berends had enige tijd geleden aangegeven dat hij niet langer deel wil uitmaken van het Nardus bestuur en heeft op 13 april afscheid genomen. Helaas kon Albert niet aanwezig zijn en...

Adviseurs wijzen klanten op mogelijkheid van afkoop Yarden-polissen

De eerste financieel adviseurs beginnen hun klanten actief op de problemen bij uitvaartverzekeraar Yarden te wijzen. Voor sommige klanten is het mogelijk om hun polissen af te kopen. Yarden heeft een groot solvabiliteitsprobleem en krijgt het momenteel niet voor elkaar de polissen bij een sterkere verzekeraar onder te brengen. Volgens...

Algemene Vergadering op 13 april 2019

De algemene vergadering wordt gehouden op zaterdag 13 april. De uitnodiging en de bijbehorende stukken staan in het beschermde gedeelte van de website. Alle bestuurders van aangesloten uitvaartverenigingen worden hiervoor uitgenodigd. Aanmelden kan door middel van een mail te sturen aan info@nardus.eu  

DLE Frederiksoord neemt afscheid van twee bestuursleden

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Frederiksoord e.o. heeft afscheid genomen van twee ervaren bestuursleden: voorzitter Klaas Schaap en bestuurslid Trijntje Wiegman-Jubbega. Dit gebeurde afgelopen donderdag in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord, tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging. Trijntje Wiegman-Jubbega maakte maar liefst dertig jaar deel uit van het bestuur, nadat zij...